Op geluidsbelastingkaarten wordt zichtbaar hoeveel geluid er in de omgeving is (peiljaar 2016). De kaarten geven aan hoeveel geluid er gemiddeld per etmaal en in de nachtperiode is van auto’s, treinen, metro’s en bedrijven.

De sterkte van het geluid wordt weergegeven in decibellen (dB). Op de kaarten wordt het gemiddelde geluidsniveau weergegeven in Lden en Lnight. Lden is het gemiddelde geluidsniveau in decibel in een etmaal. Lnight is het gemiddelde geluidsniveau in decibel tussen 23.00 en 07.00 uur. In de legenda op de kaarten is het geluidsniveau met verschillende kleuren aangegeven.

In het hoofdrapport staat in tabellen hoeveel woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (scholen en ziekenhuizen) en terreinen (woonwagens) per geluidsniveau belast worden.

Omdat de documenten niet voldoen aan de eisen digitale toegankelijkheid, kunnen deze niet op de website worden geplaatst. U kunt de documenten bij ons opvragen via het online formulier:

Opvragen documenten geluidsbelastingkaarten

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Verschoor van team Verstedelijking, Ondernemers- en Verblijfsklimaat via het telefoonnummer (0180) 451 234.