Denkt u dat u lawaai gaat veroorzaken? Bijvoorbeeld omdat u een evenement organiseert of door bouwwerkzaamheden. Regel dan toestemming bij de gemeente.

Er zijn ook andere regels voor het organiseren van een evenement of bij bouwwerkzaamheden.

 

Voorwaarden

 • Hou u aan de regels die u van ons krijgt.
 • Hou u aan de tijdstippen waarop het geluid harder mag zijn.
 • Laat de mensen die in de buurt wonen weten wanneer er geluidsoverlast zal zijn. En vertel ze waarom.

Hoe het werkt

Geluidhinder bij evenement

Wilt u ontheffing voor geluidsoverlast? Dan zijn daar regels voor. Dit gaat zo:  

Bouwhinder

U heeft een ontheffing bouwhinder nodig voor:

 • het maken van bouwlawaai vanwege bouw- en sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk
 • het maken van bouwlawaai vanwege overige werkzaamheden, zoals werkzaamheden aan de infrastructuur
 • alle rustverstorende activiteiten op zondagen.

Doe de aanvraag op tijd, 6 weken van tevoren.

 • U logt in met eHerkenning.
 • Geef de volgende informatie in uw aanvraag:
  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken;
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken;
 • U kunt de volgende bestanden uploaden (digitaal meesturen):
  • situatietekening op schaal met de afstanden naar de geluidsgevoelige objecten
  • planning van werkzaamheden (data, tijdstippen en activiteiten)
  • de routekaart van de aan- en afvoerbewegingen op schaal
  • akoestisch onderzoek of akoestische onderbouwing
  • voorbeeld informatie(brief) aan belanghebbenden/omwonenden.
   Vraag ontheffing bouwhinder aan

Geluidsoverlast melden

Heeft u zelf last van geluidsoverlast? Doe dan een Melding overlast en vandalisme

Wat kost het?

De ontheffing kost: € 54,55

Hoe lang duurt het?

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?