Bent u het niet eens met onze belastingaanslag?

Ons advies is om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via (0180) 451 234 of of vul het contactformulier(externe link) in en wij bellen u. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet en de WOZ-waarde door. Mogelijk voorkomt u daarmee dat u een bezwaarschrift moet indienen.

U kunt eenvoudig zelf binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dit nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen. Check voor meer informatie de toelichting op het aanslagbiljet.

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

Via Mijn Belastingen

U maakt bezwaar via het onderdeel ‘Mijn Belastingen’. Door in te loggen met DigiD of eHerkenning, kunt u dit veilig online regelen.

Ga naar Mijn Belastingen

Per brief

U zet daar het volgende in:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum waarop u uw brief verzendt
  • een beschrijving of het kenmerk van het besluit waarmee u het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit als bijlage meesturen
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening onderaan de brief
  • adresseer uw brief aan: Gemeente Ridderkerk, Team Belastingen, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk
  • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘bezwaarschrift’. Dan komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Ook al dient u bezwaar in, u moet toch betalen voor de datum zoals vermeld op de belastingaanslag.

Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar, ontvangt u bericht. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet, leest u in de beslissing die u krijgt toegestuurd.