Bent u het niet eens met onze belastingaanslag?

Neem dan eerst telefonisch contact met ons via (0180) 451 234 of via belastingen@ridderkerk.nl. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet en de WOZ-waarde door. Mogelijk voorkomt u daarmee dat u een bezwaarschrift moet indienen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dit nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen. Check voor meer informatie de toelichting op het aanslagbiljet.

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

Via Mijn Belastingen

U maakt bezwaar via het onderdeel ‘Mijn Belastingen’. Door in te loggen met DigiD of eHerkenning, kunt u dit veilig online regelen.

Ga naar Mijn Belastingen

Per brief

U zet daar het volgende in:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • de datum waarop u uw brief verzendt;
  • een beschrijving of het kenmerk van het besluit waarmee u het niet mee eens bent. U kunt ook een kopie van het besluit als bijlage meesturen;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening onderaan de brief;
  • adresseer uw brief aan: Gemeente Ridderkerk, Team Belastingen, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk;
  • schrijf op de envelop in de linkerbovenhoek het woord ‘bezwaarschrift’. Dan komt uw brief sneller op de juiste plek terecht.

Ook al dient u bezwaar in, u moet toch betalen voor de datum zoals vermeld op de belastingaanslag.

Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaar, ontvangt u bericht.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet, leest u in de beslissing die u krijgt toegestuurd.