Soorten belastingen

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of regenwater op het gemeentelijk riool.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Doe dit online. Doe dit binnen 6 weken nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen. Ook al dient u bezwaar in, u moet toch betalen voor de datum zoals vermeld op de belastingaanslag.

Bezwaar maken tegen belasting

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Contactformulier

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de ozb is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.
  • Rioolheffing: Met het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

Tarieven

De geldende tarieven kunt u raadplegen via overheid.nl:

Extra info

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan hebt u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslag van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres.

Bent u de aanslag kwijt?

U kunt bij de gemeente een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw niet- woning.