Hebt u een goed idee om Ridderkerkers aan het sporten en bewegen te krijgen of houden? Dan kunt u aansluiten bij het Sportakkoord en een aanvraag indienen voor budget.

Sinds 2020 heeft Ridderkerk een Sportakkoord. Hierin staan afspraken om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en/of houden. Er staan vijf thema’s centraal: 1. Inclusief sporten en bewegen; 2. Duurzame sportinfrastructuur; 3. Vitale sport- en beweegaanbieders; 4. Positieve sportcultuur; 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen.

Per thema zijn ambities en acties geformuleerd waar de deelnemende partijen mee aan de slag zijn gegaan. Maar ook nieuwe partijen en initiatieven zijn welkom. U wordt van harte uitgenodigd aan te sluiten en/of nieuwe initiatieven in te dienen. Initiatieven moeten er, direct of indirect, aan bijdragen dat inwoners gaan of juist blijven sporten/bewegen.

Aanvraag doen

Een projectaanvraag dienen kan tot 15 juni. De aanvraag moet aansluiten op minimaal één van de vijf thema’s uit het Sportakkoord. De activiteit vindt plaats in Ridderkerk en is gericht op inwoners. Er wordt samengewerkt met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging, maatschappelijke partner, onderwijs, commerciële partij). Aanvragen mogen nieuwe projecten of activiteiten zijn of een uitbreiding van bestaand aanbod. Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten.

Het kernteam Sportakkoord beoordeelt de plannen. Toekenning is mogelijk zolang er budget beschikbaar is. Aan de hand van de criteria en het aantal aanvragen wordt het beschikbare budget verdeeld.

Contact

Wilt u meer weten, klankborden over de haalbaarheid van uw idee of een aanvraagformulier opvragen? Neem dan contact op met projectleider Jorrit Smit. Dat kan via info@jorritsmit.nl en 06-2294 5320. Of met Club Support Ridderkerk via clubsupport@facetridderkerk.nl, 06-5024 7009 (Terry) of 06-3411 7742 (Carolien).