VET GEZOND, het programma dat een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren wil bevorderen, heeft in 2019 mooie resultaten behaald. Ook voor nu en de toekomst zijn nog veel plannen.