Een grafkelder is een bijzondere vorm van een particulier graf.

In een grafkelder is plaats voor 2 overledenen. In een dubbele grafkelder is plaats voor 4 overledenen. De verantwoordelijke voor de grafkelder (rechthebbende) bepaalt welke personen worden begraven in deze kelder.

Voor grafkelders gelden dezelfde voorwaarden als voor een ‘gewoon’ particulier graf.

Wilt u een grafkelder laten plaatsen? Neem dan contact op met de medewerker van de begraafplaatsadministratie. Dat kan door een e-mail te sturen naar begraafplaats@ridderkerk.nl of om te bellen naar (0180) 451 248.