Een grafkelder is een bijzondere vorm van een particulier graf.

In een grafkelder is plaats voor 2 overledenen. In een dubbele grafkelder is plaats voor 4 overledenen. Het graf is afgedekt met een deksel en een gedenkplaat.
De verantwoordelijke voor de grafkelder (rechthebbende) bepaalt welke personen worden begraven in deze kelder.

Voor grafkelders gelden dezelfde voorwaarden als voor een ‘gewoon’ particulier graf.

Wilt u een grafkelder laten plaatsen? Neem dan contact op met de medewerker van de begraafplaatsadministratie. Dat kan door een e-mail te sturen naar begraafplaats@ridderkerk.nl of om te bellen naar (0180) 451 248.