De afgelopen maanden zijn er nieuwe geluidsschermen langs de Rotterdamseweg geplaatst. Het gaat om het gedeelte langs Drievliet en Het Zand. De nieuwe schermen moeten in combinatie met het nieuwe stille asfalt op de Rotterdamseweg zorgen voor minder geluidsoverlast door het wegverkeer.