Het gebruik van aardgas stopt, dus ook in Ridderkerk. Daarom zoeken we naar andere energiebronnen voor koken en het verwarmen van huizen en water. De overgang naar deze alternatieven voor aardgas verloopt geleidelijk.

Hoe de overgang gaat, is te zien in bovenstaande video. Naast de wijken die in deze video worden genoemd, zijn er ook veel kansen voor woningen die gebouwd zijn na 2005. Daarom gaan we hier de komende tijd actief aan de slag om het koken op inductie te promoten en verwarmen via bijvoorbeeld warmtepompen.

Het is zeker dat er niet één en dezelfde oplossing is voor de hele gemeente. Wat het beste alternatief is, verschilt per gebied en hangt af van meerdere factoren:

 • Kenmerken van de bebouwing, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en bouwtechnische kwaliteit
 • Staat van onderhoud van de energienetten en de noodzaak van vervanging
 • Mogelijkheden om elektriciteit of warmte van lokale bronnen te benutten
 • Kansen om de renovatie van woningcomplexen te combineren met de aanleg van andere energie-installaties
 • Wensen en behoeften van bewoners

Wat er moet veranderen in een huis is voor iedereen anders. De gemeente kijkt samen met bewoners, verhuurders en huurders per wijk naar de mogelijkheden. Dat maakt de overstap zo efficiënt mogelijk. Welk alternatief past het beste per wijk? Voor advies over de mogelijkheden per woning kunnen bewoners terecht bij het energieloket WoonWijzerWinkel(externe link).
Kenmerkend voor de regio rondom Ridderkerk is wel dat er een overschot aan restwarmte is en dat we onze eigen elektriciteit behoefte niet volledig kunnen opwekken. Dat bepaald mede de mogelijkheden.

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. De Warmtevisie geeft per wijk inzicht in het meest geschikte alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Warmtevisie 2021'.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Tot 2030 is de gemeente vooral bezig met de voorbereiding van de transitie om de wijken vanaf 2030 één voor één naar een duurzame energiebron over te laten schakelen. Zodra bekend is wanneer we in welke wijken starten, gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw woning en wijk om van het gas af te gaan.

We begrijpen dat u nu al vragen heeft over het moet met cv-ketel, kooktoestel, etcetera. Maar pas over ongeveer tien jaar zullen de eerste wijken op duurzame energiebronnen overgaan. Uiteraard kunt u in de tussentijd zelf al energie besparen of duurzame energie opwekken. Voor praktisch advies over de mogelijkheden voor uw woning kunt u terecht op de website van de WoonWijzerWinkel(externe link)

Plannen maken we in Ridderkerk samen met onze inwoners, ondernemers en partners. We gaan daarom graag samen met u het gesprek aan over hoe we met elkaar naar een duurzaam Ridderkerk toewerken. Wij nodigen u uit om actief mee te denken over de beste oplossingen voor warm water en koken: wat heeft u daarvoor nodig en wat vindt u belangrijk. Heeft u zelf een duurzaam initiatief? Wij sluiten graag bij u aan. Zo werken wij in Ridderkerk samen.

Tijdlijn

Onderstaande afbeelding toont een tijdlijn met 6 mijlpalen.

 1. Klimaatakkoord van Parijs in 2015.
 2. Klimaatakkoord van Nederland in 2019.
 3. Opstellen warmtevisie eind 2020.
 4. Opstellen van de eerste wijkplannen in 2021.
 5. Eerste wijken aardgasvrij vanaf 2030.
 6. Aardgasvrije gemeente in 2050.
Tijdlijn
Tijdlijn 'Aardgasvrij, zo krijgen we het rond'