Stempas

Stemmen kan met uw eigen stempas die u uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen in de brievenbus krijgt. Neem deze mee bij het stemmen, want zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Eén of twee stempassen?

Op 20 maart 2019 stemmen we tegelijkertijd voor de leden van de Provinciale Staten en voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.
Bent u inwoner van Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u niet kiesgerechtigd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dan ontvangt u slechts één stempas: u mag dan wel stemmen voor het Waterschap.

Geen stempas ontvangen of stempas verloren?

Als u ten onrechte geen stempas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren, kunt een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u op. U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt uw vervangende stempas dan direct mee. Dit kan tot uiterlijk 19 maart 2019, 12:00 uur bij de afdeling Publiekszaken.

Iemand anders voor u laten stemmen

Als u iemand anders machtigt om voor u te stemmen heet dit ‘stemmen bij volmacht’. Wij kennen een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht. Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Ridderkerk zijn. Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, of als u iemand buiten Ridderkerk wilt machtigen, moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Stemmen in het stembureau

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u tussen 7:30 en 21:00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Ridderkerk stemmen. U geeft uw stempas(sen) aan een stembureaulid en u krijgt vervolgens één of meerdere stembiljetten die u in het stemhokje invult.

Bij deze verkiezingen wordt weer met het rode potlood gestemd. Eenmaal in het stemhokje stemt u door het vakje voor de kandidaat van uw keuze geheel of gedeeltelijk rood te maken met het aanwezige rode potlood. Let erop dat u slechts één hokje rood maakt, want anders is uw stem ongeldig. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg.

Identificatieplicht

Als u uw stem komt uitbrengen in het stembureau moet u zich identificeren. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.