Op maandag 6 mei vond het nieuwe horeca-overleg van Ridderkerk plaats. Een gastvrije en gezellige horeca draagt bij aan de totale sfeer van Ridderkerk en om die reden wil de gemeente graag in gesprek met de lokale horecaondernemers. De ambitie is om meer mogelijk te maken. Ruim 65 horecaondernemers hadden voor de bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Burgemeester Anny Attema en wethouder Henk van Os spraken uiteindelijk tijdens het overleg met een tiental ondernemers over wat de horecaondernemers belangrijk vinden. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zijn de wensen?

De ondernemers waren vooraf in de gelegenheid gesteld hun vragen en opmerkingen in te sturen zodat deze in de vergadering goed beantwoord konden worden. De meeste vragen gingen over veiligheid, verkeer en vergunningen, maar daarnaast is er gesproken over terrassen, precariobelasting en evenementen.

Het overleg was informatief en verliep in een prettige sfeer. De gemeente heeft de ondernemers de toezegging gedaan om ieder half jaar bij elkaar te komen. Een aantal punten worden verder uitgewerkt en in de volgende vergadering terug gekoppeld.

Ben je ook horecaondernemer en wil je ook meedoen aan het volgende horecaoverleg? Meld je dan aan via: ondernemen@ridderkerk.nl o.v.v. horecaoverleg.