Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Alleen de eigenaar kan de vergunning aanvragen.

Wilt u een horecabedrijf van iemand overnemen? Dan moet u de vergunning ook aanvragen. U kunt de vergunning niet overnemen van de vorige eigenaar.

Vraag ook een (nieuwe) vergunning aan als:

 • uw huidige exploitatievergunning verloopt;
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden;
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café of snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

Zonder exploitatievergunning mag uw horecabedrijf niet geopend zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De leidinggevende is 21 jaar of ouder.
 • De leidinggevende heeft geen strafblad.
 • Uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.

Hoe vraag ik een exploitatievergunning aan?

eHerkenning linkVraag een exploitatievergunning aan

Nodig bij de aanvraag exploitatievergunning

 • Voor het invullen heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:
  • Inloggegevens voor eHerkenning.
  • Gegevens exploitanten: BSN, voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt 5 exploitanten opgeven. Wilt u er meer opgeven? Lever de gegevens dan aan in een bijlage.
  • Gegevens beheerder(s)/leidinggevende(n): BSN, voor- en achternaam. U kunt 5 beheerders/leidinggevenden opgeven. Wilt u er meer  opgeven? Lever de gegevens dan aan in een bijlage.
  • Gewenste ingangsdatum en openingstijden
  • Afmetingen inrichting en indien van toepassing terras.
 • De volgende documenten zijn nodig. U kunt ze direct digitaal meesturen of persoonlijk inleveren tijdens een intakegesprek:
  • Plattegrond van de inrichting met maatvoering, de oppervlakten en de functie van de ruimten
  • Plattegrond terras met afmetingen en oppervlakte
  • Huur-, pacht- of koopovereenkomst van de inrichting
  • Kopie Melding Brandveilig Gebruik
  • Foto's van de inrichting
 • Vul het Bibob-vragenformulier in. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.
   
 • Vul het veiligheidsplan in. U stelt een veiligheidsplan op waarin maatregelen en voorzieningen staan die zijn getroffen om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk zijn geborgd. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit.
  eHerkenning linkVul het veiligheidsplan in

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

We nemen onze beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag (compleet) hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Wat moet ik doen als ik mijn exploitatievergunning wil wijzigen?

U kunt uw exploitatievergunning wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als:

 • de inrichting van uw horecabedrijf door een verbouwing gaat veranderen
 • het terras groter of kleiner wordt
 • de sluitingstijden anders worden

Is één van deze opties van toepassing, vul dan het wijzigingsformulier in. U logt in met eHerkenning:
eHerkenning linkAanvragen wijziging exploitatievergunning

Hoe kan ik een beheerder op de vergunning bij laten schrijven?

Wat kost het?

 • Exploitatievergunning: € 321,00
 • Bijschrijven of schrappen beheerder: € 89,60

Heb ik nog andere vergunningen nodig?

U kunt andere vergunningen of ontheffingen nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: