Exploitatievergunning aanvragen

Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Alleen de eigenaar kan de vergunning aanvragen.
Wilt u een horecabedrijf van iemand overnemen? Dan moet u de vergunning ook aanvragen. U kunt de vergunning niet overnemen van de vorige eigenaar.

Vraag ook een (nieuwe) vergunning aan als:

 • uw huidige exploitatievergunning verloopt;
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden;
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café of snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.
Zonder exploitatievergunning mag uw horecabedrijf niet geopend zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden voor het beginnen van een horecabedrijf. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • De leidinggevende is 21 jaar of ouder.
 • De leidinggevende heeft geen strafblad.
 • Uw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.

Aanpak

U vraagt de exploitatievergunning voor uw bedrijf aan bij de gemeente. Dit gaat zo:

 • Vraag de exploitatievergunning online aan met eHerkenning.
 • Vul het online aanvraagformulier in.
  Vraag een exploitatievergunning aan
 • Voor het invullen heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:
  • Gegevens exploitanten: BSN, voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt 5 exploitanten opgeven. Wilt u er meer opgeven? Lever de gegevens dan aan in een bijlage.
  • Gegevens beheerder(s)/leidinggevende(n): BSN, voor- en achternaam. U kunt 5 beheerders/leidinggevenden opgeven. Wilt u er meer  opgeven? Lever de gegevens dan aan in een bijlage.
  • Gewenste ingangsdatum en openingstijden
  • Afmetingen inrichting en indien van toepassing terras.
 • De volgende documenten zijn nodig. U kunt ze direct digitaal meesturen of persoonlijk inleveren tijdens een intakegesprek:
  • Plattegrond van de inrichting met maatvoering, de oppervlakten en de functie van de ruimten
  • Plattegrond terras met afmetingen en oppervlakte
  • Huur-, pacht- of koopovereenkomst van de inrichting
  • Kopie Melding Brandveilig Gebruik
  • Foto's van de inrichting
 • Vul het Bibob-vragenformulier in. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.
 • Vul het veiligheidsplan in. U stelt een veiligheidsplan op om op structurele wijze te proberen de veiligheid en het welzijn van uw gasten en uw medewerkers en de veiligheid van uw bedrijfseigendommen zo optimaal mogelijk te waarborgen. Dit plan maakt feitelijk onderdeel uit van uw totale bedrijfsplan. De vragen die gesteld worden gaan over de te nemen / genomen maatregelen veiligheidsrisico's met betrekking tot: brand, ongevallen, roofovervallen, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, wapenbezit, alcoholmisbruik, druggebruik, problematisch gokken, bezoekers overlast, vernieling, diefstal / zakkenrollen, inbraak, betalingscriminaliteit en interne criminaliteit. Hiermee checkt de gemeente, politie en brandweer op de veiligheid van uw bedrijf, medewerkers en gasten:
  Vul het veiligheidsplan in

Wijziging exploitatievergunning

Voor het uitbreiden van uw horecabedrijf door een verbouwing of het vergroten of verkleinen van uw terras, vult u het wijzigingsformulier in:
Wijzig de exploitatievergunning

Bijschrijven leidinggevende

Kosten

 • Exploitatievergunning: € 305,00
 • Bijschrijven of schrappen beheerder: € 85,15

Termijn

We nemen onze beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag (compleet) hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Welke vergunningen nog meer nodig?

•    Voor alcohol: drank- en horecavergunning
•    Voor speelautomaten: aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten
•    Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk in uw bedrijf binnenlaten? Doe dan een melding brandveiligheid.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?