Vindt u het moeilijk om bepaalde dingen nog zelf te doen? Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een beperking? Of bent u langere tijd mantelzorger en vindt u het moeilijk om alles nog goed te regelen? Er zijn organisaties die u dan kunnen helpen. Denk hierbij aan een klussendienst of maaltijdservice.

   Hulp van ons

   Lukt het niet om het zelf te regelen? Bespreek uw vraag dan met ons. Er zijn veel verschillende dingen die u kunt bespreken. Zoals hulp in het huishouden, een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto, hulpmiddelen of aan-passingen in uw woning of persoonlijke begeleiding.

   Zo kunt u met wat hulp in uw eigen huis blijven wonen.

   Opvang

   Ook is opvang mogelijk. Bijvoorbeeld een dagbesteding voor ouderen.

   U kunt op 2 manieren hulp krijgen:

   • U krijgt hulp. De hulpaanbieder regelt de betaling met de gemeente.
   • U krijgt een persoonsgebonden budget (pgb). U koopt zelf uw zorg in.

   Voorwaarden

   Er zijn voorwaarden voor hulp. Deze zijn bijvoorbeeld:

   • Voor sommige dingen vragen we een eigen bijdrage.
   • We doen altijd onderzoek naar wat u nog zelf kunt doen en of u al hulp krijgt. We kijken ook of er andere mensen of organisaties zijn, die u kunnen helpen.

   Aanpak

   Hulp vanuit de Wmo óf verzoek tot uitbreiding van hulp regelt u bij de gemeente waar u woont. Dit gaat zo:

   • Doe eerst uw melding online met DigiD
   • We kijken naar uw vraag, hoe u woont, of u familie en vrienden in de omgeving heeft en of u inkomen heeft.
   • We gaan met u in gesprek
   • Uit het gesprek kan volgen dat u zelf een oplossing regelt. Of dat wij u helpen.
    Doe een melding Wmo

   Wijziging doorgeven

   Heeft u al hulp vanuit de Wmo en wilt u één van onderstaande wijzigingen doorgeven?

   • uw financiële situatie is gewijzigd m.b.t. hulp bij het huishouden
   • u wilt overstappen naar een andere zorgaanbieder voor de Individuele begeleiding, Dagbesteding of Verblijf kortdurend
   • u wilt wijzigen van zorg in natura naar PGB (of andersom)
   • u gaat verhuizen binnen de gemeente
   • u wilt geen gebruik maar maken van een voorziening.
    Vraag een wijziging Wmo aan

   U kunt uw melding of wijziging ook schriftelijk doen. Download hiervoor één van de formulieren:

   Meldingsformulier Wmo
   Wijzigingsformulier Wmo

   Heeft u vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: (0180) 451 234.

   Termijn

   • We hebben 6 weken na uw melding de tijd om onderzoek te doen.
   • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek. En van de oplossing die wij u willen bieden.
   • Daarna dient u uw aanvraag in. Binnen 2 weken ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

   Bezwaar en beroep

   Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Ben u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

   Heeft u gevonden wat u zocht?