Voor veel ondernemers is de huur van bedrijfsruimte een belangrijke kostenpost. Die kosten lopen door, ook al is hun zaak door de coronamaatregelen (grotendeels) dicht. Wij willen verhuurders en huurders van bedrijfspanden aanmoedigen om met elkaar in gesprek te gaan. Om dit te stimuleren en om de situatie van ondernemers te verlichten hebben wij de 'subsidieregeling huurcompensatie corona' ingesteld.

Deze subsidieregeling heeft tot doel eigenaren / verhuurders van een verhuurd bedrijfspand (niet-woning) in Ridderkerk aan te moedigen om huurkorting of -kwijtschelding te verlenen aan ondernemers die door de coronamaatregelen (deels) gesloten waren.

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 25% van de kwijtgescholden huur, tot een maximum subsidie van €15.000,- per verhuurd object (maximaal €2.500,- per maand gedurende maximaal 6 maanden).
 
Subsidiabel is:

  1. de verleende korting op de verschuldigde huur aan een huurder van een bedrijfsruimte over een periode van maximaal 6 maanden;
  2. de geheel kwijtgescholden huur aan een huurder van een bedrijfsruimte over een periode van maximaal 6 maanden;
  3. Subsidiabel is alleen de huursom die verschuldigd is over het kalenderjaar 2022.

Aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Vul dan het online aanvraagformulier in. Om de aanvraag in te vullen, heeft u uw eHerkenning inloggegevens nodig.

Doe een aanvraag subsidie huurcompensatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Dennis Rietveld, telefoon 06-15004641.