Het is de Week van Lezen en Schrijven. Stichting Lezen en Schrijven vraagt aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. In Ridderkerk is er zelfs een maand aandacht voor: tot 9 oktober.