Heeft u langdurig een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op deze toeslag. Het is extra geld dat u mag uitgeven aan kosten die u nodig vindt. Deze inkomenstoeslag is er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u een laag salaris heeft, kunt u het aanvragen. Kijk hieronder of u voldoet aan de voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent Nederlander.
 • U woont in Ridderkerk.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt nog geen AOW.
 • U heeft de laatste drie jaar (36 maanden) een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) / Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen studie afgerond.
 • U kunt de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.

U kunt voor de toeslag in aanmerking komen vanaf de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. De periode voor de inkomenstoeslag kan niet vóór de ontvangstdatum van uw aanvraag van start gaan. Vraag de toeslag daarom op tijd aan.

Wanneer heb ik recht op een minimavoorziening?

Als u een aanvraag indient kijken we naar:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van u en uw eventuele partner

Inkomen kan bijvoorbeeld zijn uit werk, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen of een uitkering. Raadpleeg de pagina inkomens- en vermogensgrenzen voor meer informatie.

Hoe kan ik de toeslag aanvragen?

Als u al een bijstandsuitkering bij ons heeft:

Als u een laag salaris of pensioen en nog geen bijstandsuitkering heeft:

 • U heeft geconstateerd dat u aan de voorwaarden voldoet en wilt in aanmerking komen voor de toeslag.
 • Bel hiervoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: (0180) 451 234.
 • Wij sturen u dan een uitgebreid vragenformulier toe.
Hoogte individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2023
Uw situatieHoogte toeslagHoogte toeslag bij verblijf in een inrichting
Alleenstaand€ 450,00€ 164,00
Alleenstaande ouder€ 575,00€ 164,00
Gehuwd€ 682,00€ 312,00 (beide partners verblijven in inrichting)

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: (0180) 451 234.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lang duurt het?

 • We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.