Het project ‘MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem’ doet onderzoek naar een betere doorstroming en een verkeersveilige A15. Over de voortgang van dit project is woensdag 16 juni een online informatiebijeenkomst. Als u meer te weten wilt komen over de plannen voor de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem, bent u hierbij van harte welkom.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U krijgt meer informatie over de laatste ontwikkelingen in het proces sinds de vorige bijeenkomst eind 2020. Zo kunt u meekijken met de uitdagingen waar het ministerie tegenaan loopt tijdens het uitwerken van verschillende alternatieven en varianten. Bijvoorbeeld in het ontwerpproces. De nadruk ligt op het toelichten van de stand van zaken in de Verkenning en de stappen die nog volgen.

Meedoen

Deelnemers kunnen via een link op de projectsite vanaf 19.15 uur digitaal binnenlopen. Om 19.30 uur start de gezamenlijke presentatie. Die duurt ongeveer een uur. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. Een link om de presentatie digitaal te volgen verschijnt binnenkort op de projectsite van de Verkenning: www.mirta15papendrechtgorinchem.nl. Daar is ook meer informatie over de bijeenkomst te vinden. En kunt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond deze Verkenning en zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.