Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl(externe link). Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

 WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragn.v.t.n.v.t.
EuropeesVanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen september 2022

Naam aanbesteding

Kenmerk

Status

Procedure

Type

Aanpassen fietsoversteken kruising Avenue Carnisse - Zuidersingel - Reling in Barendrecht

370408

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Aansprakelijkheidsverzekering

373530

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Baggeren jachthaven van de gemeente Ridderkerk

365793

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Bouw- en woonrijp maken Kavels 6-7-8 polder Albrandswaard

374620

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord

375692

Aangekondigd

Niet-openbaar

Werken

BRM en WRM Talmaweg Zuid

374849

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Extra lid kwaliteitsteam Stationstuinen gemeente Barendrecht

362003

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Diensten

F15 hoek Rijksstraatweg - Lagendijk in Ridderkerk

370651

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Flexibele camera's gemeente Barendrecht

361332

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Leveringen

Herinrichting Oudelandseweg en Goudsbloemstraat in Ridderkerk

371296

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Inkoop lokale jeugdhulp

360974

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Diensten

Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel B Barendrecht

359294

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

Leveren, onderhouden, keuren en repareren groenmachines BAR-organisatie

364750

Aangekondigd

Openbaar

Leveringen

Leveren van Wmo Hulpmiddelen

365514

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Leveringen

Loods/Gooth/RTV en Uitbreiding Gemini College - ARCHITECT

360846

Uitgenodigd

Niet-openbaar

Diensten

Makkelijk digitaal zaakgericht werken

350217

Voorafgemeld

Onderhandeling zonder bekendmaking

Leveringen

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

220998

Aanbestedingsdocumenten aangepast

Openbaar

Diensten

Open House: Dagbesteding en Begeleiding

305176

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open house: Hulp bij het Huishouden

295813

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten

354160

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Reconstructie Schouw fase 2

374845

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht

344234

Inschrijvingen geopend

Niet-openbaar

Werken

Schuldhulpverlening voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

360823

Gegund (voorgenomen)

Openbaar

Diensten

Tijdelijke huisvesting basisschool De Noord

375626

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Vervangen brandmeld-en ontruimingsinstallaties Ridderkerk

363659

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Woonrijp maken Singelstaete

372324

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken