Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag n.v.t. n.v.t.
Europees Vanaf Europees drempelbedrag  Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen september 2021

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Procedure Type
Aanleg fietspad en reconstructie rotonde Hamburg 328121 In voorbereiding - Onderhandse procedure Werken
Adviesdiensten Architect Renovatie/Uitbreiding Dierensteinweg 2 Barendrecht 326460 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Adviesdiensten Bouwfysisch adviseur Renovatie/Uitbreiding Dierensteinweg 2 Barendrecht 326463 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Adviesdiensten Installatie adviseur Renovatie/Uitbreiding Dierensteinweg 2 Barendrecht 326462 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Asfaltonderhoud Barendrecht 2021 326339 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Asfaltonderhoud Ridderkerk 327084 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Bodemsanering herontwikkelingslocatie Spui fase 2 323811 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie (BVCO) 326490 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Bouwteam Aanbesteding Renovatie Sportcentrum Drievliet 316552 Aanmeldingen geopend 9-6-2021 Niet openbaar Werken
Correctief specialistische rioleringswerkzaamheden 325367 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Digitaliseren bouwdossiers 316297 Aangekondigd 8-6-2021 Openbaar Diensten
Groenrenovatie en rooien bomen 318186 Aangekondigd - Openbaar Diensten
Inkoop Poortinstrument Participatie 314375 Gegund (voorgenomen) 1-7-2021 Openbaar Diensten
Levering duurzame energie en aardgas 314316 Gegund (voorgenomen) 14-6-2021 Openbaar Leveringen
Onderhoud Groen begraafplaatsen BAR-organisatie 323671 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Openbaar Diensten
Open House: Dagbesteding en Begeleiding 305176 Aangekondigd - Openbaar Diensten
Open house: Hulp bij het Huishouden 295813 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Raadsinformatiesysteem gemeente Barendrecht 326524 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Realisatie en beheer grondwatermeet 323080 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Diensten
Reconstructie Achterom I2 323454 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Riolering Westmolendijk Ridderkerk 325275 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Werken
Rioolrenovatie in de gemeente Barendrecht 317433 Gegund (voorgenomen) 16-6-2021 Onderhandse procedure Werken
Toegankelijkheid bushaltes Albrandswaard 321209 Gegund (voorgenomen) - Onderhandse procedure Werken
Vaste en mobiele telefonie 314317 In voorbereiding - Openbaar Diensten
Vervanging Beeldschermen 314303 Uitgenodigd - Onderhandse procedure Leveringen
Vervanging Smartphones 325886 In voorbereiding - Onderhandse procedure Leveringen
Woonrijp maken hoek Emmastraat - Waalstraat in Poortugaal 320323 Uitgenodigd   Onderhandse procedure Werken

Is deze pagina naar wens?