Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

 WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragn.v.t.n.v.t.
EuropeesVanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen maart 2022

Naam aanbesteding

Kenmerk

Status

Startdatum

Procedure

Type

Aanpassen Riedermorgen

348969

Uitgenodigd

28-2-2022

Onderhandse procedure

Werken

Bouwrijp maken herontwikkelingslocatie Spui fase 2

350210

Uitgenodigd

1-3-2022

Onderhandse procedure

Werken

Energieloket ondernemers en maatschappelijke organisaties

346967

Aangekondigd

2-2-2022

Openbaar

Diensten

Herinrichting Boerhaavelaan Barendrecht

349176

In voorbereiding

21-2-2022

Onderhandse procedure

Werken

Herinrichting Julianastraat / Wilhelminastraat

347795

Gegund (voorgenomen)

8-2-2022

Onderhandse procedure

Werken

Herinrichting kruising Avenue Carnisse - Zuidersingel - Reling in Barendrecht

348651

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Werken

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

220998

Aanbestedingsdocumenten aangepast

17-4-2019

Openbaar

Diensten

Open House: Dagbesteding en Begeleiding

305176

Aangekondigd

15-7-2021

Openbaar

Diensten

Open house: Hulp bij het Huishouden

295813

Aangekondigd

24-11-2021

Openbaar

Diensten

Renovatie en uitbreiding Edudelta-gebouw Barendrecht

344234

Aanmeldingen geopend

13-1-2022

Niet-openbaar

Werken

Schoonmaak en glasbewassing  gebouwen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

341099

Inschrijvingen geopend

21-12-2021

Openbaar

Diensten

Transport en verwerking afval milieustraten

334265

Inschrijvingen geopend

25-10-2021

Openbaar

Diensten

Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes

351063

Uitgenodigd

8-3-2022

Onderhandse procedure

Diensten

Voorbelasting Vredehof in Ridderkerk

351294

Uitgenodigd

8-3-2022

Onderhandse procedure

Werken

Voorbereiding HOV Ridderkerk (fase 1)

350769

Aangekondigd

3-3-2022

Openbaar

Diensten

Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Stationstuinen Barendrecht

350369

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Diensten

Warme- en koude drankenautomaten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

347732

Aangekondigd

3-3-2022

Openbaar

Leveringen

Woningrijp maken Regenboog

345684

Gegund (voorgenomen)

3-2-2022

Onderhandse procedure

Werken