Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag n.v.t. n.v.t.
Europees Vanaf Europees drempelbedrag  Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen mei 2021

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Type Procedure
A0-reclamedisplays Barendrecht en Ridderkerk 301432 Gegund (voorgenomen) 18-2-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Architect Nieuwbouw IKC De Noord 304383 Inschrijvingen geopend 29-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Bouwfysisch adviseur Nieuwbouw IKC De Noord 304391 Inschrijvingen geopend 19-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Constructeur Nieuwbouw IKC De Noord 304392 Inschrijvingen geopend 19-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Installatie adviseur Nieuwbouw IKC De Noord 304386 Inschrijvingen geopend 29-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Adviesdiensten Projectmanager Nieuwbouw IKC De Noord 304385 Inschrijvingen geopend 19-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Beveiliging en receptiediensten 295738 Gegund (voorgenomen) 23-2-2021 Diensten Openbaar
Conditiemeting gebouwen BAR-organisatie 298108 Inschrijvingen geopend 31-3-2021 Diensten Onderhandse procedure
Contracteren van een ontwikkelaar t.b.v. grondverkoop Vrouwenpolder fase 6 298264 Uitgenodigd 1-4-2021 Werken Onderhandse procedure
Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen 309814 In voorbereiding   Leveringen Openbaar
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Diensten Openbaar
Raadsinformatiesysteem (RIS) gemeente Albrandswaard 311254 In voorbereiding   Diensten Onderhandse procedure
Witbloemstraat e.o. vervangen riolering 302273 Gegund (voorgenomen) 25-2-2021 Werken Onderhandse procedure
Woonrijp maken Botterlocatie Barendrecht 304706 Inschrijvingen geopend 8-4-2021 Werken Onderhandse procedure
WRM Fase 5 't Zand in Ridderkerk 306577 Uitgenodigd 7-4-2021 Werken Onderhandse procedure
Zuidpolder 2.1 Oost ontmoet West  -grondwerk- 310000 Uitgenodigd 20-4-2021 Werken Onderhandse procedure

Is deze pagina naar wens?