Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl(externe link). Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

 WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragn.v.t.n.v.t.
EuropeesVanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen januari 2023

Startdatum

Naam aanbesteding

Kenmerk

Status

Procedure

Type

6-1-2023

Abri's en Vrijstaande Reclamevitrines

392792

In voorbereiding

Onderhandse procedure

Diensten

5-9-2022

Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord

375692

Gegadigden beoordeeld

Niet-openbaar

Werken

22-9-2022

Brokerdienstverlening Standaard Software & SaaS-diensten

377870

Gegund (voorgenomen)

Openbaar

Diensten

15-12-2022

Groenaanleg bedrijvenpark Cornelisland te Ridderkerk

384747

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

9-1-2023

Herinrichting Ziedewij

393689

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

Het verwijderen van milieuverontreiniging op wegen en bermen en calamiteiteninzet in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

395050

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

17-4-2019

Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten

220998

Aanbestedingsdocumenten aangepast

Openbaar

Diensten

15-7-2021

Open House: Dagbesteding en Begeleiding

305176

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

24-11-2021

Open house: Hulp bij het Huishouden

295813

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

4-4-2022

Open House: Jobcoaching en naar werk trajecten doelgroep arbeidsbeperkten

354160

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

1-11-2022

Open House: Peuterwerk Ridderkerk

384396

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

Open House: Vraagafhankelijk Wmo-vervoer

390753

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

Reinigen GFT cocons

394475

In voorbereiding

Openbaar

Diensten

17-11-2022

Rioolrenovatie in de gemeente Barendrecht

387420

Uitgenodigd

Onderhandse procedure

Werken

12-12-2022

Routevervoer voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

384573

Aangekondigd

Openbaar

Diensten

5-9-2022

Tijdelijke huisvesting basisschool De Noord

375626

Inschrijvingen geopend

Openbaar

Diensten

Verrijdbare Mobiele Camera Unit's gemeente Ridderkerk

387209

Gegund (voorgenomen)

Onderhandse procedure

Leveringen