Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

WerkenLeveringenDiensten
EnkelvoudigTot € 100.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig€ 100.000,- tot € 1.500.000€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal€ 1.500.000 tot Europees drempelbedragn.v.t.n.v.t.
EuropeesVanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedragVanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen december 2019

NaamTenderNed-kenmerkStatusStartdatumTypeProcedure
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten220998Aangekondigd17-4-2019DienstenOpenbaar
Gemeentepagina's Albrandswaard248669In voorbereiding6-1-2020DienstenOnderhandse procedure
Aanbesteding reparatie, onderhoud, banden en keuringen242666Inschrijvingen geopend29-10-2019DienstenOpenbaar
Zonnepark ‘de Punt’ te Barendrecht236201Gegund3-9-2019DienstenOpenbaar
Aanleg riolering Carnisseweg in Barendrecht236102Gegund (voorgenomen)8-11-2019WerkenOnderhandse procedure
Camerabewaking Gemeente Barendrecht245221Uitgenodigd21-11-2019DienstenOnderhandse procedure
‘Uitvoering regulier onderhoud en realiseren verbeteringen aan de Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2029’ Gemeenten Albrandswaard en Barendrecht227153Inschrijvingen geopend7-6-2019WerkenMededingingsprocedure met onderhandeling
Reconstructie Vlasstraat246497Uitgenodigd27-11-2019WerkenOnderhandse procedure
Onderhoud Hondenuitlaatplaatsen gemeente Barendrecht246116In voorbereidingOnbekendWerkenOpenbaar
Open House: Hulp bij het huishouden245202Aangekondigd27-11-2019DienstenOpenbaar
Op-, overslag, transport en verwerking van GHA234406Inschrijvingen geopend12-8-2019DienstenOpenbaar
asfalteren Portlandse Baan237362Uitgenodigd17-9-2019WerkenOnderhandse procedure
Aanleg riolering en waterbergende fundering in de Jhr De Savornin Lohmanstraat in Ridderkerk244748In voorbereiding13-12-2019WerkenOnderhandse procedure
Marktconsultatie verwerking huishoudelijk restafval244748Vooraangekondigd20-2-2019DienstenOpenbaar
WRM Vrouwenpolder fase 35177579In voorbereidingOnbekendWerkenOnderhandse procedure

Inkoopbeleid

Is deze pagina naar wens?