Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag n.v.t. n.v.t.
Europees Vanaf Europees drempelbedrag  Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen januari 2021

 

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Type Procedure
Aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen en belijning in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 279407 In voorbereiding   Werken Onderhandse procedure
Accountancy 253163 Gegund 15-7-2020 Diensten Openbaar
Beveiliging en receptiediensten 295738 In voorbereiding   Diensten Openbaar
Delven en ruimen graven BAR-organisatie 276260 In voorbereiding 14-1-2021 Diensten Openbaar
Digitale Billboards (gemeente Ridderkerk 292812 Uitgenodigd 11-1-2021 Diensten Onderhandse procedure
Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal 272081 Gegund (voorgenomen) 2-7-2020 Werken Niet openbaar
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Diensten Openbaar
Open House: Hulp bij het huishouden 245202 Inschrijvingen geopend 27-11-2019 Diensten Openbaar
Open house Hulp bij het Huishouden gemeente Ridderkerk 295813 In voorbereiding 29-9-2020 Diensten Openbaar
Receptie en bewakingsdiensten 295736 In voorbereiding   Diensten Openbaar
Renovatie RG Kerkstraat 286578 Uitgenodigd 29-10-2020 Werken Onderhandse procedure
Rijksstraatweg deklaag en fietspad F15 Geerlaan-Noldijk (Fase 2) te Ridderkerk 287090 Inschrijvingen geopend 2-11-2020 Werken Onderhandse procedure
Sloop opstallen Spui fase 2 286723 Gegund (voorgenomen) 5-11-2020 Werken Onderhandse procedure
Vervangen rioolstreng Voordijk - Bakkersdijk 283254 Uitgenodigd 29-10-2020 Werken Onderhandse procedure
Webcasting gemeente Ridderkerk 292827 In voorbereiding   Diensten Onderhandse procedure

Is deze pagina naar wens?