Inkoopbeleid

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Ridderkerk. De gemeente blijft de inkoop- en aanbestedingspraktijk (verder) professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

De wijze van inkopen van de gemeente Ridderkerk is verwoord in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid gaat ook in op actuele politieke thema’s zoals duurzaamheid, social return on investment, innovatie en integriteit. Het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Doelstellingen

Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente:

  • inkopen tegen de optimale integrale prijs/kwaliteitverhouding
  • rechtmatig en doelmatig inkopen
  • integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn
  • administratieve lastenverlichting voor zowel ondernemers als de gemeente
  • met de beschikbare middelen maximale waarde voor de gemeente creëren.

Per opdracht wordt bekeken welke manier van aanbesteden het meest effectief is en maximale waarde voor de gemeente creëert.

Gebruik van TenderNed.nl

Voor alle vooraankondigingen, aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten van gemeente Ridderkerk verwijzen wij u naar Tenderned.nl. Deze website is vanuit de Aanbestedingswet verplicht.

De gemeente Ridderkerk wil daarnaast ook zoveel mogelijk kleinere opdrachten, de zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingen, via TenderNed op de markt zetten. Deze onderhandse aanbestedingen en bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn echter alleen zichtbaar voor de partijen die door de gemeente uitgenodigd worden om in te schrijven.

Drempelbedragen

De drempelbedragen die de gemeente Ridderkerk hanteert staan in onderstaande tabel weergegeven (n.b. bedragen zijn excl. btw)

  Werken Leveringen Diensten
Enkelvoudig Tot € 100.000,- Tot € 50.000,- Tot € 50.000,-
Meervoudig € 100.000,- tot € 1.500.000 € 50.000,- tot Europees drempelbedrag € 50.000,- tot Europees drempelbedrag
Nationaal € 1.500.000 tot Europees drempelbedrag n.v.t. n.v.t.
Europees Vanaf Europees drempelbedrag  Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag

Actuele openbare aanbestedingen

Een overzicht met de actuele, meervoudige, nationale en Europese aanbestedingen van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht aanbestedingen september 2020

Naam Kenmerk TenderNed Status Startdatum Type Procedure
Aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen en belijning in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 279407 In voorbereiding   Werken Onderhandse procedure
Aanpassing entreegebied zwembad Albrandswaard te Rhoon 275042 Gecorrigeerd 24-7-2020 Werken Onderhandse procedure
Accountancy 253163 Aangekondigd 15-7-2020 Diensten Openbaar
Adviesdiensten Regionale Energie Strategie 272616 Uitgenodigd 6-7-2020 Diensten Niet openbaar
B-OW-00008 Reconstructie Gaffelaar en Ziedewijdsedijk 272200 Uitgenodigd 2-7-2020 Werken Onderhandse procedure
Brandverzekering t.b.v. de gemeente Barendrecht 273510 Aangekondigd 4-8-2020 Diensten Niet openbaar
Brandverzekering t.b.v. de gemeente Ridderkerk 273531 Aangekondigd 4-8-2020 Diensten Niet openbaar
Delven en ruimen graven BAR-organisatie 276260 In voorbereiding   Werken Openbaar
Herinrichting de Nes 277099 Uitgenodigd 18-8-2020 Werken Onderhandse procedure
Herinrichting Middeldijkerplein 273465 Uitgenodigd 13-7-2020 Werken Onderhandse procedure
Herinrichting park Rhoon en Sportlaan inclusief riolering 278263 Uitgenodigd 26-8-2020 Werken Onderhandse procedure
Inkoop van audiovisuele middelen voor de gemeente Albrandswaard 277741 Uitgenodigd 25-8-2020 Leveringen Onderhandse procedure
Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel A en B Albrandswaard 278452 In voorbereiding 10-9-2020 Diensten Openbaar
Integraal onderhoud openbare ruimten Perceel A Ridderkerk 276125 Aangekondigd 3-9-2020 Diensten Openbaar
Levering Bomen en Beplanting 272055 Aangekondigd 7-7-2020 Leveringen Openbaar
Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal 272081 Aanmeldingen geopend 2-7-2020 Werken Niet openbaar
Open House: Collectieve zorgverzekering minima BAR-gemeenten 220998 Aanbestedingsdocumenten aangepast 17-4-2019 Diensten Openbaar
Open House: Hulp bij het huishouden 245202 Aangekondigd 27-11-2019 Diensten Openbaar
Raamovereenkomst Aanleg speelvoorzieningen 275966 Uitgenodigd 24-8-2020 Werken Onderhandse procedure
Raamovereenkomst Bomenonderhoud 271886 Inschrijvingen geopend 1-7-2020 Diensten Openbaar
Raamovereenkomst Onderhoud speelvoorzieningen en -terreinen 274842 Aangekondigd 30-7-2020 Diensten Openbaar
Sociaal Medische Advisering BAR-organisatie 269060 Aangekondigd 30-7-2020 Diensten Openbaar
Trapliften 265507 Inschrijvingen geopend 2-7-2020 Leveringen Openbaar
Vergroten riolering Klaas Katerstraat in Ridderkerk (aangepast) 275723 In voorbereiding 30-7-2020 Werken Onderhandse procedure
Vervangen VRI’s Kilweg in gemeente Barendrecht 277261 Uitgenodigd 25-8-2020 Werken Onderhandse procedure

Is deze pagina naar wens?