Het programma Innovatie High Five is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. Doel: innovatie in Ridderkerk samen een stap verder brengen. Ridderkerk trekt binnen het programma samen op met buurgemeenten Albrandswaard en Barendrecht.