Het programma Innovatie High Five is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. Doel: innovatie in Ridderkerk samen een stap verder brengen. Ridderkerk trekt binnen het programma samen op met buurgemeenten Albrandswaard en Barendrecht. 

Steun in de rug bij innovatie voor ondernemers

De Innovation Board Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk biedt ondernemers steun bij hun innovatieplannen. De Board beschikt over veel kennis, een groot netwerk en een pot met subsidiegeld. Zoekt u als ondernemer een sparringpartner om over uw innovatieplannen door te praten? Heeft u behoefte aan een netwerk om uw idee een stap verder te brengen? Of is een financiële bijdrage net dat steuntje in de rug dat u nodig heeft?

Ga naar Aanvraag ondersteuning en/of subsidie innovatie

MKB-deal

De MKB-deals (van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ondersteunen het brede midden- en kleinbedrijf om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk doen mee met het programma BAR Innovatie High Five. In totaal investeren de drie gemeenten en het ministerie met de MKB-deal € 200.000 volledig in innovatie.

http://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals/bar

Contactpersonen gemeente

Project Innovatie High Five

Algemeen

Dennis Rietveld

AGF

Gertjan Verstoep
E-mail: g.verstoep@bar-organisatie.nl
Telefoon: (0180) 451209 of 06 - 51016936

Wethouder Economische Zaken

Henk van Os

Bedrijfscontactfunctionaris Ridderkerk

Dennis Rietveld