Heeft u plannen voor het aanleggen van een in- of uitrit? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u een garage gaat bouwen en daarom een pad naar de straat wil aanleggen en de stoep verlagen.

Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Controleer dit op de site van het Omgevingsloket Online(externe link).

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen? Kijk op de pagina omgevingsvergunning.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De plannen moeten bij het bestemmingsplan passen.
  • U mag nog niet beginnen, als wij nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of vergunningaanvraag.
  • Bent u huurder? De eigenaar van de grond moet toestemming geven.
  • De weg en omgeving blijven veilig.
  • De aanleg van een uitrit gaat niet ten koste van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.
  • Buren worden niet in het uitzicht belemmerd door de uitrit.

Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

Kijk of u een omgevingsvergunning/inrit nodig heeft. Doe eerst de vergunningcheck op Omgevingsloket online(externe link).

Moet u een vergunning aanvragen? Dan heeft u een plattegrond op schaal nodig. Op deze plattegrond staat de:

  • precieze locatie van de nieuwe inrit met het adres
  • huidige situatie: met eventueel oude inrit én alle objecten (bomen, lantaarnpalen, parkeerplaatsen, brandkranen, putten/straatkolken, enzovoort)
  • nieuwe situatie: nieuwe inrit met alle afstanden tot de objecten
  • verkeerssituatie: draaicirkels bij bouwverkeer, nabijheid kruising en fietspaden, bruggen, enzovoort.

Moet ik het ook bij de gemeente melden?

Maak een melding bij de gemeente. Gebruik hiervoor het contactformulier(externe link). U levert hierbij een foto van de bestaande en een schets van de gewenste situatie aan. Uw aanvraag wordt getoetst aan bovenstaande voorwaarden.

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is. Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Wat kost het?

Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.

De uitrit op de openbare weg wordt aangelegd door een door de gemeente aan te wijzen aannemer. De kosten van het aanleggen komen voor uw rekening.