In de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente staan uw gegevens opgenomen. Wilt u ze inzien? Dat kan. Heeft u minderjarige kinderen en het ouderlijk gezag daarover? U mag ook hun gegevens inzien. Bent u getrouwd, geregistreerd partners of heeft u kinderen? Ook hun gegevens staan bij die van u.

U kunt uw eigen gegevens inzien en die van uw kinderen onder de 18 jaar. Bij kinderen onder de 18 jaar als er sprake is van ouderlijk gezag.

Aanpak

Wilt u uw gegevens in de basisregistratie personen bekijken? Dit doet u bij MijnOverheid. Dit gaat zo:

 • Via MijnOverheid kunt u zelf uw gegevens of die van uw minderjarige kinderen bekijken:
  • Log in met uw DigiD.
  • Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens bekijken.

Het bekijken van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen is gratis.

Bezwaar en beroep

Mag u de gegevens niet inzien? En bent u het daar niet mee eens? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

 • Wij geven de gegevens altijd door aan:
  • de Belastingdienst
  • de Rijksdienst voor het Wegverkeer (voor kentekens en rijbewijzen)
  • de Sociale Verzekeringsbank (AOW en kinderbijslag)
  • het ministerie van Justitie (vanwege het strafrecht)
  • notarissen (vanwege het erfrecht)
 • U kunt ook gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) laten weghalen. Bijvoorbeeld als u geadopteerd bent. Of uw kind is jonger dan 16 jaar en geadopteerd. U kunt gegevens van voor de adoptie laten verwijderen. Ook na een geslachtsverandering kunt u gegevens laten verwijderen. Vraag dit schriftelijk aan bij de gemeente.
 • Wilt u weten wat het verschil is tussen een uittreksel burgerlijke stand en een uittreksel BRP? Zie Uittreksel of akte aanvragen.
 • U kunt bij ons navragen wie uw gegevens te zien krijgen. U kunt gegevens tot 20 jaar geleden opvragen. We reageren binnen 4 weken. Staat u onder curatele? Dan mag uw curator ze ook inzien. Ook een advocaat of deurwaarder kan om uw gegevens vragen.
 • Kijk ook bij de Rijksoverheid voor een overzicht van deze organisaties.

Is deze pagina naar wens?