Bent u een zelfstandig ondernemer van 55 jaar of ouder en wilt u stoppen met uw bedrijf? Dan kunt u misschien een IOAZ-uitkering aanvragen. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen.

De IOAZ-uitkering vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf stopt.

Als u uw bedrijf niet op korte termijn kunt stoppen, kunt u wel alvast IOAZ aanvragen. U moet dan binnen anderhalf jaar na uw aanvraag uw bedrijf stoppen. In de tussentijd kunt u misschien gebruik maken van bijstand voor (stoppende) zelfstandigen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U werkt tenminste 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf.
 • U stopt met uw bedrijf omdat u te weinig inkomsten heeft uit het bedrijf.
 • U heeft in ieder geval 10 jaar aaneengesloten gewerkt. Daarvan heeft u ten minste de laatste 3 jaar als zelfstandige gewerkt.
 • Het inkomen uit bedrijf (meestal de netto winst) was in de afgelopen 3 jaar niet te hoog. Voor 2021 is dit maximaal € 26.455,00 bruto per jaar.
 • Het inkomen dat u verwacht te verdienen in de komende jaren mag niet te hoog zijn. Voor 2021 is dit maximaal € 27.551,00 bruto per jaar.
 • U vraagt IOAZ aan vóórdat u uw bedrijf stopt.
 • U stopt uw bedrijf binnen anderhalf jaar na de aanvraag.
 • Uw vermogen wordt vastgesteld op de datum waarop u uw bedrijf beëindigt. Hierbij geldt een veel ruimere vrijlating dan bij de gewone bijstand.
 • Bij een ‘te hoog’ vermogen wordt uw uitkering lager.
 • U en uw partner moeten verplicht solliciteren.

Hoe vraag ik IOAZ aan?

Via onderstaande knop kunt u IOAZ aanvragen. U logt in met uw DigiD(externe link). Zo weten wij zeker dat u zelf de aanvraag doet.
DigiD linkDoe een aanvraag voor IOAZ

 • Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan. Bij de aanvraag heeft u ook de DigiD van uw partner nodig.
 • Als u het formulier helemaal heeft ingevuld, krijgt u te zien welke bewijsstukken u moet aanleveren. Het is belangrijk dat u deze stukken snel opstuurt.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of weet u niet wat u precies moet invullen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lever ik de bewijsstukken in voor mijn aanvraag?

U kunt op 3 manieren uw bewijsstukken aanleveren:

Uploaden tijdens uw aanvraag

Aan het einde van uw online aanvraag krijgt u een lijst te zien van de bewijsstukken die wij van u nodig hebben. U kunt deze bewijsstukken direct meesturen (uploaden) bij uw aanvraag.

Uploaden na uw aanvraag

Als u nog niet alle bewijsstukken heeft kunt u de bewijsstukken ook achteraf nog digitaal inleveren. Ga hiervoor naar de pagina Bewijsstukken aanvraag bijstand en kies daarna het formulier 'Opsturen bewijsstukken bij aanvraag bijstandsuitkering'.  
Doe dit binnen 3 dagen nadat u de aanvraag heeft gedaan. Hoe sneller we alle bewijsstukken hebben hoe sneller we uw aanvraag kunnen afhandelen.

Per post

Lukt het online opsturen u niet? Dan mag u de stukken ook per post sturen naar:
Gemeente Ridderkerk
T.a.v. de Uitkeringsadministratie
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Schrijf op elk blad uw Burgerservicenummer en 'aanvraag IOAZ'. Dan komen uw bewijsstukken nog sneller op de juiste plek terecht.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb gedaan?

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevuld.
 • Binnen 5 werkdagen nemen we telefonisch contact met u op om uitleg te geven over de procedure en uw rechten en plichten. Ook bekijken we of u misschien hulp nodig heeft omdat er bijvoorbeeld schulden zijn. 
 • We kijken bij uw aanvraag niet alleen naar uw inkomen en vermogen. Ook het aantal personen in uw huishouden telt mee voor de hoogte van de uitkering. Woont u met meer volwassenen in huis? Dan kunt u kosten delen en krijgt u een lagere uitkering. Dit geldt niet voor kinderen tot 21 jaar die bij u wonen. Of voor bijvoorbeeld studenten en huurders. Dit heet de kostendelersnorm.
 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als u de bewijsstukken niet op tijd inlevert kan dit langer duren.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt ons bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (0180) 451 234.