Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Juridische zaken en Inkoop en hun taken.

Inkoopadvies

Team Inkoopadvies ondersteunt en adviseert bij het inkoopproces van de gemeente. Als het om grote projecten gaat, werkt het team samen met de afdelingsinkoper.

Juridische dienstverlening en Verzekeringen

Dit team geeft juridisch advies. Ook zorgt het team voor alle verzekeringspolissen van de gemeente. Daarnaast handelt ze alle schadeclaims af van inwoners en bedrijven af.

Rechtsbescherming

Team Rechtsbescherming is het secretariaat en secretaris van de bezwarencommissies. Het team geeft ook advies over regels en wetten in (hoger) beroepsprocedures.