Kiezers met een beperking

Geplaatst op:

Het is niet voor iedereen gemakkelijk of mogelijk om te kunnen stemmen. Hierbij kunnen handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid een rol spelen.

Hulp aan kiezers met verstandelijke handicap

Hulp aan kiezers met een verstandelijk handicap is niet toegestaan volgens de Kieswet. De reden hiervoor is dat, als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, aangenomen wordt dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Wanneer u een lichamelijke beperking heeft en u wilt stemmen, dan is het mogelijk om hulp te krijgen van een lid van het stembureau of een door uzelf aangewezen persoon. Er wordt vanuit gegaan dat het stembiljet wordt ingevuld na instructie van de kiezer. Wanneer u niet in staat bent om zelf een volmacht te tekenen als gevolg van uw lichamelijke handicap, kan een ambtenaar van de gemeente bij wijze van service aan huis een proces-verbaal opmaken. In dit proces-verbaal wordt dan vastgelegd dat u volmacht verleent aan een door u aangewezen persoon.

Bereikbaarheid stembureaus en hulpmiddelen

De ligging en inrichting van de stembureaus zijn geschikt zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Hulp kan worden geboden in de vorm van een oprijplank bij een opstapje, goede verlichting, een loep in het stemhokje of eventueel een extra leeslamp.