Het kan handig zijn voor een kiezer om in een andere gemeente te stemmen dan die waar hij of zij staat ingeschreven. In dat geval kan een kiezerspas worden aangevraagd. De kiezerspas kan schriftelijk worden aangevraagd.

Verschil tussen stempas en kiezerspas

Met de stempas die u via de post ontvangt kun u stemmen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Voor u is dit de gemeente Ridderkerk. U kunt met een stempas dus niet stemmen in bijvoorbeeld Rotterdam. Met de kiezerspas kunt u stemmen in heel Nederland.

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kan tot uiterlijk 20 mei 2019 schriftelijk worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling staat ingeschreven. Voor u is dit de gemeente Ridderkerk. Hiervoor is een formulier (model K6) beschikbaar. Om een kiezerspas aan te vragen print u dit formulier uit, vult u uw gegevens in en stuurt u dit naar: Gemeente Ridderkerk, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Heeft u al een stempas ontvangen, dan moet deze bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk nĂ¡ ontvangst van de stempas uiterlijk tot 22 mei 2019 12:00 uur. U dient dan in persoon te verschijnen op het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Voor u is dit de gemeente Ridderkerk. Daar toont u uw stempas en vraagt mondeling een kiezerspas aan. U kunt hiervoor op werkdagen terecht in het gemeentehuis.

Openingstijden gemeentehuis