De riolering in de Klaas Katerstraat (vanaf de Koninginneweg) en het laatste deel van de dr Kuyperstraat tot in de Benedenrijweg wordt vervangen.

De gemeente is bezig met voorbereidingen voor het project 'Rioolvergroting Klaas Katerstraat - Doctor Kuyperstraat tot in de Benedenrijweg'. Deze werkzaamheden maken deel uit van de rioolvervanging als gevolg van de nieuwbouw in Talmastraat en Slotenmaker de Bruïnestraat. Tegelijk wordt een nieuw hoofdriool aangelegd om de afvoerproblemen op te lossen van het bedrijvenpark in de Kerkepolder tussen Noorderweg en Donkerslootweg. De voorbereidingen zijn bijna afgerond en het project wordt de komende tijd aanbesteed. Wij verwachten dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020 starten. 

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De bestaande riolering in de Klaas Katerstraat (vanaf de Koninginneweg) en het laatste deel van de dr Kuyperstraat tot in de Benedenrijweg wordt vervangen;
  • In deze straten wordt naast de hoofdafvoer een parallel hemelwaterriool aangelegd; 
  • De Klaas Katerstraat wordt vanaf de oprit bij de Willem Dreesstraat als 30 km/u zone heringericht en de betonstraatstenen worden vervangen door nieuwe;
  • In de dr. Kuyperstraat worden, indien van voldoende kwaliteit, de oude gebakken klinkers teruggelegd.

Bereikbaarheid Centrum en de busroute

  • Bij de werkzaamheden aan het eerste deel van de Klaas Katerstraat blijft één weghelft berijdbaar vanuit de Koninginneweg richting Centrum. De parkeergarage onder het gemeentehuis is daarmee bereikbaar.
  • De busroutes worden als gevolg van beide rioolprojecten tijdelijk omgeleid. De tijdelijke route en bushaltes worden samen met de busmaatschappij RET vastgesteld en wordt bekend gemaakt in de lokale weekbladen.