Als u ontevreden bent over de gemeente, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door werknemers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen.

Let op:

Aanpak

  • Meld een klacht online:
    Geef een klacht door
  • Of meld uw klacht schriftelijk via het Klachtenformulier
  • Noteer in uw klacht in ieder geval uw contactgegevens, wat er is gebeurd, met wie, waar en wanneer.

Meer weten?

Nationale ombudsman

Als u 6 weken na het indienen van uw klacht nog niet van ons hebt gehoord of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht online voorleggen aan de Nationale Ombudsman. U kunt ook een brief sturen naar antwoordnummer 10870, 251 WB Den Haag.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?