Als u ontevreden bent over de gemeente, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door werknemers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen.

Let op:

Hoe het werkt

Geef online uw klacht door

Wilt u het formulier liever met de pen invullen? Download dan het klachtenformulier (pdf), vul dit in en stuur dit op aan Gemeente Ridderkerk, Postbus 271, 2980 AGĀ  Ridderkerk.

Klachtenregeling

Op 16 oktober 2020 hebben de burgemeester en het college van Ridderkerk de nieuwe klachtenregeling vastgesteld. U kunt de klachtenregeling raadplegen via overheid.nl.

Nationale ombudsman

Als u 6 weken na het indienen van uw klacht nog niet van ons hebt gehoord of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht online voorleggen aan de Nationale ombudsman. U kunt ook een brief (zonder postzegel) sturen naar: Nationale ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?