Als u ontevreden bent over de gemeente, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door werknemers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen.

Let op:

  • Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Doe dan een melding woon- en leefomgeving.
  • Als wij te laat reageren, op bijvoorbeeld een bezwaar of vergunningsaanvraag, kunt u ons in gebreke stellen.
  • Als u schade heeft door iets wat de gemeente wel of niet gedaan heeft, kunt u een schadeclaim indienen.
  • Bent u niet tevreden over de Wmo, de wijkteams, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Voor deze klachten geldt een andere procedure. Hiervoor kunt een klacht indienen over het sociaal domein.

Hoe kan ik een klacht indienen?

DigiD linkGeef online uw klacht door

Het online formulier is ook zonder DigiD in te vullen.

Wilt u het formulier liever met de pen invullen? Download dan het klachtenformulier (PDF, 0.49MB), vul dit in en stuur dit op aan Gemeente Ridderkerk, Postbus 271, 2980 AG  Ridderkerk.

Waar kan ik de klachtenregeling bekijken?

U kunt onze klachtenregeling raadplegen via overheid.nl(externe link).

Wanneer kan ik de Nationale Ombudsman inschakelen?

Als u 6 weken na het indienen van uw klacht nog niet van ons heeft gehoord of als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht online voorleggen aan de Nationale ombudsman(externe link). U kunt ook een brief (zonder postzegel) sturen naar: Nationale ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag.