Als u ontevreden bent over de gemeente, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als:

 • u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
 • wij toezeggingen of afspraken niet nakomen
 • u zonder reden gevraagde informatie niet ontvangt
 • u van het kastje naar de muur gestuurd wordt
 • u vindt dat u niet netjes behandeld bent
 • u niet tevreden bent over de uitvoering van Wmo, de wijkteams, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen. Voor deze klachten geldt wel een andere procedure, namelijk Klacht indienen over het sociaal domein.

Waarover kan ik geen klacht indienen?

 • Meldingen met betrekking tot verzamelcontainers, minicontainers, illegale stortingen en niet opgehaald afval horen niet thuis in een klacht. Maak hiervoor een melding aan via het Afvalserviceportaal Burgerportaal - Afvalbeheer(externe link).
 • Meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u online via Melding woonomgeving.
 • Meldingen betreffende overlast, bijvoorbeeld parkeer- of geluidsoverlast of overlast van hangjongeren. Hiervan doet u online melding via Melding woonomgeving.
 • Over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen.
 • Als wij de toegestane tijd om te reageren, bijvoorbeeld voor bezwaar of aanvraag, niet gehaald hebben.
 • Als u schade heeft door iets wat de gemeente wel of niet gedaan heeft.
 • Regels (beleid) van de gemeente.
 • Over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd.
 • Over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven.

Hoe dien ik een klacht in?

U geeft uw klacht online door. Het klachtenformulier is ook zonder DigiD in te vullen.

DigiD linkGeef online uw klacht door

Heeft u een klacht over een medewerker met betrekking tot afval? Maak dan gebruik van het Afvalserviceportaal(externe link).

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De medewerker die de klacht behandelt neemt binnen een week na ontvangst van de klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt dan:

 • een bevestiging van de inhoud van uw klacht; zo nodig vragen wij u om verduidelijking
 • uitleg over de afhandeling van uw klacht
 • informatie over de mogelijkheden om uw klacht toe te lichten
 • de naam van de persoon die uw klacht behandelt; bij deze persoon kunt u terecht met alle vragen over de afhandeling
 • uitsluitsel of uw klacht volledig is en dus kan worden behandeld.

Antwoord binnen 6 weken

U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord. Daarin staat:

 • een samenvatting van uw klacht
 • de resultaten uit het onderzoek naar uw klacht
 • onze conclusies
 • de eventuele stappen die wij nemen naar aanleiding van uw klacht

Als we meer dan 6 weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kunnen wij de termijn met 4 weken verlengen. U krijgt hierover binnen 6 weken na ontvangst van de klacht bericht.

Niet tevreden?

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman(externe link). Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

Klachtenregeling

U kunt onze klachtenregeling raadplegen via overheid.nl(externe link).