Bent u niet tevreden over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Dan kunt u een klacht indienen.

Waarover gaat uw klacht?

Klacht over gedrag medewerker gemeente of dienstverlening gemeente

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar in het sociaal domein? Dan kunt u een klacht digitaal, schriftelijk, per e-mail of telefonisch indienen bij de klachtencoördinator.

Let op:

  • Wilt u een algemene klacht indienen over de persoonlijke behandeling door werknemers of bestuurders, of het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie of het niet reageren op vragen? Dan kan dit via Klacht indienen.
  • Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan moet u een bezwaarschrift indienen.

Klacht over de dienstverlening van een zorgaanbieder of partner van de gemeente

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van een zorgaanbieder of een partner van de gemeente? U kunt uw klacht digitaal, schriftelijk, per e-mail of telefonisch indienen bij de klachtencoördinator. De klachtencoördinator stuurt vervolgens uw klacht door aan de desbetreffende zorgaanbieder of partner van de gemeente. De klachtbehandeling vindt plaats overeenkomst de eigen interne klachtenprocedure van deze desbetreffende zorgaanbieder of partner van de gemeente.

Klacht over de klachtafhandeling door een zorgaanbieder of partner van de gemeente

Bent u niet tevreden met de klachtafhandeling van de zorgaanbieder of partner van de gemeente? U kunt uw klacht digitaal, schriftelijk, per e-mail of telefonisch indienen bij de klachtencoördinator.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Geef uw klacht online door(externe link)

U kunt uw klacht ook per post, per mail of telefonisch indienen.

  • Per post: Gemeente Ridderkerk, ter attentie van klachtencoördinator sociaal domein Petra de Ruiter, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk
  • Telefoon: (0180) 698 423
  • E-mail: klachtensd@bar-organisatie.nl

Waar kan ik de klachtenregeling bekijken?

U kunt onze klachtenregeling bekijken op de website overheid.nl(externe link).

Wanneer kan ik de Nationale Ombudsman inschakelen?

Heeft u na zes weken na het indienen van de klacht nog niet van ons gehoord? Of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Leg dan uw klacht online voor aan de Nationale Ombudsman(externe link). Of stuur een brief naar Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag.