Hoe gaat Ridderkerk om met de klimaatverandering? Dit is te lezen in de Strategie Klimaatadaptatie 2022-2026.

Waarom?

We hebben maken met een veranderend klimaat dat allerlei negatieve gevolgen met zich meebrengt. Natuurlijk is het belangrijk dat we dit zo veel mogelijk voorkomen. Maar het is ook nuttig om ons voor te bereiden op de gevolgen. Dit noemen we ‘Klimaatadaptatie’.

Het veranderende klimaat zorgt bijvoorbeeld dat:

  • de zeespiegel stijgt
  • de temperatuur stijgt
  • het steeds vaker harder regent
  • het aantal lange, droge periodes toeneemt 
  • er hittestress ontstaat, vooral in dichtbebouwde gebieden

En waarom nog meer?

Planten en dieren hebben te lijden onder klimaatverandering. Zo ontstaan er steeds meer plagen en ziektes. We zien steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen. De gevolgen daarvan zie je bijvoorbeeld terug in slechte oogsten van groenten en fruit. Dat komt door het feit dat bijen hun leefomgeving stukje bij beetje zien verdwijnen.

Het veranderende klimaat heeft ook nadelen voor mensen. Zo is extreme hitte bijvoorbeeld gevaarlijk voor kwetsbare groepen mensen. Teveel regen zorgt voor overstromingen in onze huizen. Daar willen we ons de komende jaren beter tegen weren. Klimaatadaptatie is de term die wordt gebruikt om aan te geven hoe we ons als samenleving aanpassen aan het veranderende klimaat.

Landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

In het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat het bebouwde gebied in Nederland, inclusief vitale en kwetsbare objecten, in 2050 zo goed mogelijk ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig ingericht. Dit doel is vertaald naar zeven ambities die onderdeel worden van de werkprocessen bij de lokale Ridderkerkse overheid. Hiermee beogen we dat de kwetsbaarheden continu in beeld blijven om de gevolgen te kunnen beperken. Kijk ook op Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 - Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)(externe link)

Lokale ambities

De gemeente werkt samen met het waterschap Hollandse delta aan de volgende ambities:

  • we zijn waterrobuust en klimaatbestendig
  • we hebben een leefbare en gezonde leefomgeving

Oftewel: in 2050 is Ridderkerk bestand tegen het teveel aan water of zelfs overstromingen) of het ontbreken van water (droogte en hitte).

Voorbeelden

 In de openbare ruimte zijn we al op verschillende plekken bezig met het klimaatadaptief inrichten van de ruimte.

  • Er zijn  bergbezinkvoorzieningen aangelegd op verschillende locaties in Ridderkerk-Centrum, Ridderkerk-West en Slikkerveer. In deze grote leidingen of bakken wordt afvalwater tijdelijk opgeslagen wanneer het riool door hevige neerslag is volgelopen. Wanneer de bergbezinkvoorziening vol raakt, heeft de vervuiling al in het afvalwater kunnen bezinken. Hierdoor zijn de gevolgen voor het milieu kleiner als het water toch nog overstort naar de sloot.
  • Daarnaast zijn er op verschillende plekken maatregelen genomen om de wateroverlast te verminderen, zoals de aanpak van de Vlasstraat en de aanleg van een hemelwaterriool in de Kerkweg.

Documenten

Bent u benieuwd naar wat de gemeente Ridderkerk doet aan klimaatverandering? Download hieronder het document 'Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk'.

We doen ons uiterste best om geplaatste bestanden en documenten op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl(externe link)(externe link). Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.