De herinrichting van de Lagendijk tussen de Burgemeester De Zeeuwstraat en de Ridderhof is klaar. Wethouder Peter Meij knipte vrijdag een lint door, in het bijzijn van een aantal Lagendijk-bewoners.

Dit deel van de Lagendijk is nu aantrekkelijker en veiliger voor fietsers. Auto's zijn te gast en mogen er niet harder dan dertig kilometer per uur rijden. Vrachtwagens worden helemaal geweerd. Bij het werk is meer ruimte ontstaan voor extra groen. De herinrichting is onderdeel van een plan om het centrumgebied aantrekkelijker te maken voor fietsverkeer.

Bewoners

Het werk bezorgde de omwonenden overlast. Wethouder Meij bedankte de bewoners voor hun geduld, én voor hun betrokkenheid bij dit werk. Een aantal bewoners heeft actief meegedacht met de gemeente over de inrichting van de straat. Hun inbreng heeft geleid tot een aanpassing van de plannen. Langs de weg staan veel monumentale woningen. Een gedeeltelijk geasfalteerd fietspad past daar niet bij. Verder waren de bewoners beducht voor hardrijders op het asfalt. Deze en nog andere opmerkingen zijn verwerkt in het ontwerp. Het rode asfalt maakte plaats voor bijna naadloze klinkers. De Fietsersbond gaf de voorkeur aan asfalt, voor meer fietscomfort. Toch ziet de bond het werk als een grote verbetering.

De gemeente gaat verder om de fiets ruim baan te geven. De nu gerealiseerde fietsstraat over de Lagendijk stopt bij de Frans Halsstraat. Het gedeelte naar de Ridderhof wordt meegenomen bij de herinrichtingsplannen voor deelgebied 1 van het ontwikkelperspectief Centrum.