De regering heeft de Tozo verlengd t/m juni 2021.

 • Wij noemen de Tozo-regeling van de maanden maart, april en mei 2020 ‘Tozo 1’.
 • De eerste verlenging van de Tozo-regeling voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 noemen wij ‘Tozo 2’.
 • De tweede verlenging voor de maanden oktober 2020 t/m juni 2021 noemen wij ‘Tozo 3’.  

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Aflossen Tozo lening bedrijfskapitaal

De terugbetalingsverplichting voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal voor Tozo 1 en 2 start op 1 januari 2021. Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de terugbetalingsverplichting ook start op 1 januari 2021 als u vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijgt u een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 verstrekt na 1 januari 2021 dan start de terugbetalingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening.

De rente van leningen die zijn verstrekt tijdens onder Tozo 1, 2 en 3 zijn gaan (of gaat) lopen op de datum waarop de lening is verstrekt.

Direct aanvragen

Wilt u een Tozo 3 lening bedrijfskapitaal aanvragen? Gebruik dan het formulier:

Doe een aanvraag Tijdelijke regeling Krediet

Zie ook:
Meer informatie en het aanvragen van Tozo 3 inkomensondersteuning (uitkering levensonderhoud)

Voorwaarden Tozo 3 lening bedrijfskapitaal:

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar.
 • U bent een AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
 • U bent voor 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
 • U woont in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en draagt sociale premies af in Nederland.

Wat houdt de Tozo 3 lening bedrijfskapitaal in?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast. Zo is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk.
 • Deze lening bedraagt maximaal € 10.157,00 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Welke gegevens heeft u voor deze aanvraag nodig?

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort (Let op! een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs)
 • Indien van toepassing geldig identiteitsbewijs of paspoort van uw partner
 • Kopie van de zakelijke bankpas (tenaamstelling en rekening nummer (IBAN) moeten duidelijk leesbaar zijn)
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Onderbouwing Kredietbehoefte: beschrijf in max. 2 A4-tjes zo duidelijk mogelijk waarom u dit krediet nodig heeft. Benoem hierin onderstaande punten:
 • Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
 • Wat is de hoogte van uw maandelijkse bedrijfslasten?
 • Heeft u een zakelijk of privévermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren?
 • De meest recente jaarrekening
 • De meest recente aangifte inkomstenbelasting
 • Let op: de bijlagen kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, jpg, jpeg en png en maximaal 3 MB groot per document. Om de aanvraag in te vullen, heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Als wij uw aanvraag binnen hebben, dan gaan we deze behandelen. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u deze lening kunt krijgen. Dat is in ieder geval binnen 4 weken. Het kan zijn dat wij u vragen om aanvullende documenten op te sturen.

Heeft u dringende vragen?

Neem dan bij voorkeur per e-mail contact met ons op: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl.