Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157,00.

U kunt geen beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Voorwaarden

 • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
 • U bent voor 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.
 • U woont in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland en draagt sociale premies af in Nederland.

Wat houdt de Tozo 3 lening bedrijfskapitaal in?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast. Zo is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk.
 • Deze lening bedraagt maximaal € 10.157,00 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drieënhalf jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Aflossen Tozo lening bedrijfskapitaal

De terugbetalingsverplichting (aflossing en rente) voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal start op 1 juli 2021. U betaalt 2% rente. Tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 wordt geen rente opgebouwd.

Direct aanvragen

Wilt u een Tozo 3 lening bedrijfskapitaal aanvragen? Vul dan het online aanvraagformulier in. Om de aanvraag in te vullen, heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Doe een aanvraag Tijdelijke regeling Krediet

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • Wij bekijken uw aanvraag en besluiten of u de uitkering krijgt.
 • Het kan zijn dat wij u om extra informatie vragen, omdat iets niet helemaal duidelijk is.
 • Wij proberen om u binnen 4 weken te laten weten of u de uitkering krijgt.

Welke gegevens heeft u voor deze aanvraag nodig?

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort (Let op! een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs)
 • Indien van toepassing geldig identiteitsbewijs of paspoort van uw partner
 • Kopie van de zakelijke bankpas (tenaamstelling en rekening nummer (IBAN) moeten duidelijk leesbaar zijn)
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 • Onderbouwing Kredietbehoefte: beschrijf in max. 2 A4-tjes zo duidelijk mogelijk waarom u dit krediet nodig heeft. Benoem hierin onderstaande punten:
  • Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
  • Wat is de hoogte van uw maandelijkse bedrijfslasten?
  • Heeft u een zakelijk of privévermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren?
  • De meest recente jaarrekening
  • De meest recente aangifte inkomstenbelasting

Let op: de bijlagen kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, jpg, jpeg en png en maximaal 3 MB groot per document.

Heeft u dringende vragen?

Neem dan bij voorkeur per e-mail contact met ons op: team-ondersteuning-participatie@bar-organisatie.nl. Zet hierbij in het onderwerp van uw bericht: Tozo + lening bedrijfskapitaal.