De bestaande riolering in delen van de Jonkheer De Savornin Lohmanstraat en de Hovystraat wordt vervangen. 

De gemeente is bezig met vervangen van de riolering in de Jonkheer De Savornin Lohmanstraat. Het gaat om het gedeelte van de Jonkheer De Savornin Lohmanstraat tussen de Koninginneweg en het Lohmanpark, de kruising met de Koninginneweg en het gedeelte van de Hovystraat tussen de Koninginneweg en de Ds. Sikkelstraat.

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • De bestaande riolering in de Jonkheer De Savornin Lohmanstraat (tussen de Koninginneweg en het Lohmanpark) en de Hovystraat (tussen de Koninginneweg en de Ds. Sikkelstraat) wordt vervangen;
  • In deze straten wordt ook een hemelwaterriool naast de bestaande riolering aangelegd; 
  • Onder de bestrating komt een waterbergende fundering;
  • Het gebied wordt als 30 km/u zone heringericht;
  • De bestaande Berkenbomen worden vervangen door nieuwe bomen;
  • In de Jonkheer De Savornin Lohmanstraat worden de betonstraatstenen vervangen door nieuwe;
  • De busroute wordt tijdelijk omgeleid door de Jonkheer Van Karnebeekweg. Daarom wordt deze weg gedeeltelijk herstraat zodat de bus zo min mogelijk overlast veroorzaakt; 
  • In verband met de tijdelijke omleiding van de bus wordt de kruising Jonkheer Van Karnebeekweg - Meester Troelstrastraat - Frans Halsstraat tijdelijk aangepast

Wij verwachten dat de werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2020 zijn afgerond.