In Ridderkerk kan uw hond op een aantal plekken loslopen. De speciale losloopgebieden staan op de kaart onderaan deze pagina. In heel Ridderkerk geldt de opruimplicht voor hondenpoep.

Opruimplicht

De gemeente Ridderkerk heeft geen hondenbelasting meer. Het is dus niet nodig uw (nieuwe) hond(en) aan te melden voor hondenbelasting. Wel geldt in heel Ridderkerk de verplichting de poep van uw hond op te ruimen. U kunt het zakje weggooien in een van ruim 700 afvalbakken van de gemeente.

Losloopplaatsen voor honden

Op de kaart zijn 3 verschillende kleuren te zien: groen, rood en wit/grijs.

De groene gebieden (losloopgebieden)

Hier kan uw hond loslopen. In deze gebieden wordt ook gefietst en gewandeld. Houd uw hond goed in de gaten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw hond niet tegen wandelaars aanspringt of achter fietsers en hardlopers aanrent.

De rode gebieden (speelplaatsen en trapveldjes)

In deze gebieden mag uw hond, ook al loopt hij aan de lijn, niet komen.

De wit/grijze gebieden

In deze gebieden kunt u wandelen met uw hond als hij is aangelijnd.

Houd u tijdens het uitlaten van uw hond rekening met de natuur. Uw hond mag niet op dieren jagen die in de natuur leven, zoals konijnen en vogels.