Het college van B&W heeft het Actieplan Luchtkwaliteit vastgesteld. In dit actieplan staan de maatregelen die de gemeente Ridderkerk de komende jaren wil nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.