Het Ridderkerks gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de Wmo. Wij zijn wettelijk verplicht om inwoners goed voor te lichten en hen te vragen kritisch mee te denken. Daarom is er een Wmo burgerplatform opgericht waarin Ridderkerkers plaats hebben genomen. Zij denken (onafhankelijk van de gemeente) kritisch mee en geven ongevraagd en gevraagd advies.

Het Burgerplatform adviseert en signaleert

Het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk adviseert het gemeentebestuur over onderwerpen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en over samenleven in buurten en wijken.

Het platform bestaat uit mensen die graag meedenken over dit beleid en kennis meenemen over:

  • Inwoners met een functiebeperking;
  • Inwoners die beschermd wonen;
  • Inwoners die van een financieel minimum moeten rondkomen;
  • Mantelzorgers;
  • Vrijwilligers;
  • Senioren;
  • Jongeren.

De leden zijn mensen die ondernemend, creatief, bereid en in staat zijn om beleidsstukken te lezen, het gemeentebestuur met een frisse blik te inspireren en daar tijd voor vrij kunnen maken.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van dit platform? Neem dan contact op via meedenken@ridderkerk.nl. Via dit e-mailadres worden uw vragen over het platform beantwoord en kunt u in contact komen met de voorzitter en/of leden van het platform.Of kijk voor meer informatie op de website van Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk(externe link).