Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Maatschappij 1 en hun taken.

Beleid en Ontwikkeling Maatschappelijke zaken

Dit team vertaalt regels en wetten naar de praktijk. Dat doen ze voor gebieden als Welzijn, Onderwijs, Sport, Preventie, Kinderopvang, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur. Het team regelt ook de Maatschappelijke Subsidies.

Participatie Barendrecht en Albrandswaard

Dit team helpt inwoners die een uitkering krijgen om weer aan het werk te gaan. Het gaat dan om betaald werk, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Het team heeft veel contact met werkgevers, scholen en vrijwilligersorganisaties. 

Wijkteam 1 en 2 Barendrecht

Wijkteams 1 en 2 Barendrecht zetten zich in voor de wijken in Oud Barendrecht. Dit team bestaat uit 3 kleinere teams: Welzijn en Zorg, Huisvesting en Urgenties. Welzijn en Zorg helpt inwoners met een hulpvraag om de juiste zorg te krijgen. Huisvesting en Urgentie helpen mensen die snel onderdak nodig hebben.

Wijkteam 3 en 4 Barendrecht

Wijkteam 3 en 4 Barendrecht zetten zich in voor de wijken in Carnisselande. Deze teams helpen inwoners met een hulpvraag om de juiste zorg te krijgen.