Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Maatschappij 2 en hun taken.

Administratie Uitkeringen

Dit team bestaat uit 3 kleinere teams: Jeugdadministratie, Wmo-administratie en KCC2 Inkomen. De eerste 2 teams houden zich bezig met de administratie rondom de Jeugdwet en Wmo. Het KCC2 Inkomen beantwoordt vragen van inwoners over werk en inkomen.

Administratie Zorg

Team Administratie Uitkeringen bestaat uit 3 kleinere teams: Administratie, uitkeringen Participatiewet en minimaregelingen, Crediteurenadministratie, Terugvordering & Verhaal en Financieel beheer. Ook de Klantmanagers Inkomen hebben een plek in dit team.

Inkomen / Poort

Dit team houdt zich bezig met uitkeringen houdt zich bezig met de uitkeringsprocessen PW Levensonderhoud, IOAW, Bijzondere bijstand en Bbz. Het team bestaat uit 3 kleinere teams. Team Poort behandelt uitkeringsaanvragen. Team Inkomen zorgt dat inwoners hun uitkering op een juiste manier ontvangen. Team Bezwaar en Beroep behandelt bezwaarschriften en beroepszaken rondom uitkeringen en bijstand.

SDV / Leerplicht / KCC

Dit team bestaat uit 4 onderdelen. Schulddienstverlening, Leerplicht, KCC Inkomen en het secretariaat. Schulddienstverlening helpt inwoners die schulden hebben. Leerplicht zorgt ervoor dat inwoners zich aan de leerplichtwet houden. Het KCC Inkomen is er voor inwoners die vragen hebben over werk en inkomen. Het secretariaat helpt het management van cluster Maatschappij.

Wijkteam Albrandswaard

Wijkteam Albrandswaard helpt inwoners met een hulpvraag om de juiste zorg te krijgen. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Het team zorgt dat dit proces goed verloopt. In dit team werken ook medewerkers van Leerplicht. Zij controleren of leerplichtige kinderen naar school gaan en komen in actie wanneer dat niet gebeurt.