Hieronder vindt u een overzicht van alle teams binnen het cluster Maatschappij 3 en hun taken.

Beleid en Ontwikkeling Sociaal Domein

Dit team houdt zich bezig met wetten en regels rondom Jeugdhulp, de Wmo en de Participatiewet, de wet inburgering, Schuldhulpverlening en armoede. Het team zorgt dat nieuwe of aangepaste wetten en regels op de goede manier worden gebruikt bij de gemeente.

Participatie Albrandswaard en Ridderkerk

Dit team helpt inwoners van gemeente Albrandswaard en gemeente Ridderkerk die een uitkering krijgen om weer aan het werk te gaan. Het gaat dan om betaald werk, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek. Het team heeft veel contact met werkgevers, scholen en vrijwilligersorganisaties. 

Wijkteam 1 Ridderkerk

Wijkteam Ridderkerk bestaat uit 3 teams: welzijn, zorg en schulddienstverlening. De teams welzijn en zorg helpen inwoners van gemeente Ridderkerk met een hulpvraag om de juiste zorg te krijgen. Team schulddienstverlening helpt inwoners die schulden hebben.

Wijkteam Ridderkerk 2

Wijkteam Ridderkerk 2 zorgt ervoor dat inwoners met een hulpvraag de juiste zorg te krijgen. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Het team zorgt dat dit proces goed verloopt. 

Wmo

Het Wmo-team helpt inwoners om mee te (blijven) doen in de maatschappij. Ook helpt ze inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook helpt dit team de mensen die snel onderdak nodig hebben om een woning te vinden. Verder zorgt het team dat kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking van en naar school gebracht worden.