Voor het uitbrengen van uw stem bij de verkiezingen gelden enkele voorwaarden. U ontvangt een stempas als u voldoet aan het volgende:

Provinciale staten

  • u bezit de Nederlandse nationaliteit;
  • op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) staat u ingeschreven in de basisregistratie personen;
  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Waterschap

  • u verblijft rechtmatig in Nederland;
  • u woont in het gebied van het Waterschap;
  • op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) staat u ingeschreven in de basisregistratie personen;
  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.