ABB Ontwikkeling BV wenst op de hoek van de Markstraat en de Dintelstraat in Bolnes twaalf rijwoningen te realiseren. Op deze locatie staat nu het gebouw van (voormalig) spiritueel centrum de Heksenketel. Dit gebouw zal worden gesloopt ten behoeve van de beoogde woningbouw. Om dit mogelijk te maken stellen we een nieuw bestemmingsplan op, waarvan we het voorontwerp aan belanghebbenden willen voorleggen.

Voorontwerpbestemmingsplan vanaf 23 november tot en met 3 januari ter inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken met Bart Verhoeven via telefoonnummer (0180) 451 234.

Inspraakreactie indienen

Op het voorontwerpbestemmingsplan kan een inspraakreactie worden ingediend. Uw eventuele inspraakreactie kunt u sturen naar Bart Verhoeven via bart.verhoeven@bar-organisatie.nl. Vermeld in dat geval dat u een inspraakreactie indient op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Markstraat’. Let op, stuur uw inspraakreactie dan wel vóór 4 januari 2019 toe.

Inloopavond maandag 10 december in Wijkvoorzieningencentrum Bolnes

Op 10 december bent u tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom op de inloopavond. Deze inloopavond vindt plaats in het Wijkvoorzieningencentrum Bolnes, aan de Noordstraat 255-A. Op de avond kunt u binnenlopen wanneer u dat het beste uitkomt. U kunt terecht voor vragen en opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. Ook zal de ontwikkelaar aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de geplande woningen.

Op de website Gewoon Dintel kunt u al een kijkje nemen als u benieuwd bent naar de geplande ontwikkeling.