Hiermee reageert de gemeente op voorhand op vragen van Leefbaar Ridderkerk over de kwestie van het verwijderen van een grafmonument.

Burgemeester Anny Attema wil vooruitlopend op de beantwoording van die vragen elk misverstand uit de wereld helpen: het graf is niet geruimd en dat is in dit geval ook nooit aan de orde geweest. Voor het ruimen van graven gelden andere procedures.