De tweede stakeholdersbijeenkomst (moment om mee te denken) over de visie voor het Ridderkerkse centrum is op dinsdag 26 november van 19.30 tot 21.30 uur. Daar nodigen we u graag voor uit. Met de visie willen we een centrum ontwikkelen met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij Ridderkerk.