De tweede stakeholdersbijeenkomst (meedenkmoment) over de visie voor het Ridderkerkse centrum is op dinsdag 26 november van 19.30 tot 21.30 uur. Daar nodigen we u graag voor uit. Met de visie willen we een centrum ontwikkelen met een winkelgebied dat qua omvang, levendigheid en voorzieningenaanbod past bij Ridderkerk.

De afgelopen maanden zijn we met hulp van vele inwoners, vastgoedeigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen bezig geweest met het opstellen van de visie voor het centrum. We hebben diverse bijeenkomsten gehouden, de Maand van het Centrum georganiseerd en enquêtes afgenomen. Verder voeren we aanvullende onderzoeken uit om de visie zorgvuldig te kunnen opstellen.

In gesprek over concrete plek
We laten u tijdens de bijeenkomst eerst zien wat we met alle inbreng hebben gedaan. Daarna willen we in kleinere groepjes over vijf plekken verder in gesprek. De volgende locaties en dilemma’s komen aan de orde: 1. Koningsplein – Hoe vergroenen we het plein met behoud van evenementen en horeca? 2. Jorisplein – Hoe zorgen we dat dit echt het HART van Ridderkerk wordt? 3. Versmarktplein en marktlocatie – Hoe scheiden we hier voetgangers/fietsers van gemotoriseerd verkeer? 4. Lagendijk - Sport2000 – Hoe maken we een uitnodigende entree? 5. St. Jorisstraat/Rabobank/ING/Kerksingel – Hoe verbinden we het historisch centrum met het winkelgebied?

Plaats en tijd
De bijeenkomst is in de Hofzaal aan het Koningsplein. Inloop vanaf 19.15 uur. Meld u vooraf aan en geef uw keuze door voor meepraten over locatie 1, 2, 3, 4 of 5. Aanmelden kan via m.v.alphen@ridderkerk.nl.