Inspreken

Spreekrecht in commissievergaderingen

Door gebruik van spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden. Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan. Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Spreekrecht in de raad

Over onderwerpen die niet eerst in de commissie zijn behandeld, kunt u inspreken in de raad. Over een aantal onderwerpen kan niet het woord worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld benoemingen of bezwaarschriften. Deze onderwerpen vindt u in het Reglement van Orde(externe link).

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een raadsvergadering kan worden aangevraagd bij de griffier, telefoon (0180) 451 780, uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Burgerinitiatief

Wilt u een oplossing voor een probleem of heeft u een goed idee voor de gemeente en zijn 35 inwoners het met uw voorstel eens? Dien dan een burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief geeft inwoners de kans zelf een voorstel aan de gemeenteraad te doen.