Inspreken

Spreekrecht in commissievergaderingen

Tijdens commissievergaderingen kunt u inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda staan, maar ook op andere onderwerpen die onderdeel zijn van het takenpakket van de betreffende commissie.
Door gebruik van spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden. Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen. U krijgt gelegenheid om maximaal 5 minuten het woord te voeren.

U kunt niet tweemaal achter elkaar over hetzelfde onderwerp inspreken. Als een onderwerp in een commissie wordt besproken, kunt u alleen in de commissie inspreken en niet in de raad.

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering kan worden aangevraagd bij de commissiegriffier, telefoon (0180) 451 720, uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Spreekrecht in de raad

Over onderwerpen die niet eerst in de commissie zijn behandeld, kunt u inspreken in de raad. Per raadsvergadering staat op de agenda vermeld over welke agendapunten ingesproken kan worden. Over een aantal onderwerpen kan niet het woord worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld benoemingen of bezwaarschriften.

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een raadsvergadering kan worden aangevraagd bij de griffier, telefoon (0180) 451 780, uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Burgerinitiatief

Wilt u een oplossing voor een probleem of heeft u een goed idee voor de gemeente en zijn 35 inwoners het met uw voorstel eens? Dien dan een burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief geeft inwoners de kans zelf een voorstel aan de gemeenteraad te doen.

Is deze pagina naar wens?