Inspreken

Spreekrecht in commissievergaderingen

Vanwege de corona-maatregelen worden de commissievergaderingen de komende tijd in digitale vorm gehouden. Het is daarbij nog steeds mogelijk om in te spreken.

Door gebruik van spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden. Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan. Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties. De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

Aanvragen

U kunt gebruik maken van het spreekrecht door het sturen van een schriftelijke bijdrage. U kunt uw bijdrage toesturen met een mail naar j.v.straalen@ridderkerk.nl of schriftelijk per post naar Griffie, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.
Uw bijdrage moet binnen zijn uiterlijk vóór 10 uur op de dag van de vergadering.

Uw schriftelijke bijdrage wordt openbaar gemaakt bij de vergaderstukken op internet.

Als u daarnaast uw toegestuurde bijdrage in de digitale vergadering wilt voordragen en vragen daarover wilt beantwoorden, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact met de griffie op te nemen via telefoonnummer (0180) 451780.  

Spreekrecht in de raad

Over onderwerpen die niet eerst in de commissie zijn behandeld, kunt u inspreken in de raad. Over een aantal onderwerpen kan niet het woord worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld benoemingen of bezwaarschriften.

Aanvragen

Het spreekrecht tijdens een raadsvergadering kan worden aangevraagd bij de griffier, telefoon (0180) 451 780, uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Burgerinitiatief

Wilt u een oplossing voor een probleem of heeft u een goed idee voor de gemeente en zijn 35 inwoners het met uw voorstel eens? Dien dan een burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief geeft inwoners de kans zelf een voorstel aan de gemeenteraad te doen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?