Om te trouwen of jullie partnerschap te registreren, moeten jullie eerst jullie voorgenomen huwelijk melden (vroeger ‘ondertrouw’ genoemd). Jullie doen dit bij de gemeente waar jullie willen trouwen. Op deze pagina lezen jullie hoe jullie dit doen. Tussen de melding en het huwelijk moet minimaal 2 weken en mag maximaal 1 jaar zitten. Zorg dus dat jullie jullie huwelijk of partnerschap ruim op tijd melden.

Waarom melden?

We controleren bijvoorbeeld of jullie wel met elkaar mogen trouwen. Ook helpen we met wat officiële zaken, zoals de trouwakte, en maken we afspraken met jullie over de datum en locatie. Jullie geven door wie jullie getuigen zijn en jullie mogen zelf een trouwlocatie en een ambtenaar kiezen.

Wat zijn de voorwaarden om een melding te kunnen doen?

Wat controleert de gemeente?

 • Jullie leeftijd (18 jaar of ouder)
 • Of jullie niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders
 • Of jullie geen directe familie van elkaar zijn (trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan mag niet met een vader, moeder, zoon, dochter, kleinkind, opa, oma, broer of zus. Ook niet met een halfbroer of halfzus. Het mag wel met een familielid zoals een oom, tante, neef of nicht.)
 • Of de getuigen 18 jaar of ouder zijn
 • Of één van jullie onder curatele staat; dan moet de curator of kantonrechter toestemming geven.

Gaan jullie trouwen in de kerk of moskee? Of houden jullie een andere religieuze ceremonie? Deze ceremonie mogen jullie pas houden, nadat jullie bij de gemeente zijn getrouwd. Hou daar rekening mee als jullie een trouwdatum kiezen. Trouwen bij de gemeente heet ‘burgerlijk huwelijk’.

Wanneer melden?

Dit kan vanaf 1 jaar voor de geplande datum. Stuur uiterlijk 4 weken voor de geplande voorkeursdatum een melding. In het meldingsformulier Voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap geeft u uw voorkeursdatum op. Na 2 weken ontvangt u van ons een bevestiging. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorkeursdatum. Als uw voorkeursdatum niet beschikbaar is, nemen wij telefonisch contact met u op.

Hoe kan ik ons voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap melden?

Hebben jullie plannen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Meld dit bij de gemeente waar jullie straks gaan trouwen of jullie partnerschap gaan registreren.

Neem eerst contact op met de trouwlocatie voor het plannen van de datum en het tijdstip voor het huwelijk of partnerschap. Vul daarna het meldingsformulier (vroeger 'ondertrouw') in. In het meldingsformulier geven jullie je voorkeursdatum aan, de ambtenaar die jullie voorkeur heeft en de getuigen die aanwezig zijn.

Wat is er nodig?

 • DigiD inloggegevens van beiden. (U logt beiden in met ieder uw eigen DigiD en doet daarmee samen digitaal melding van uw voorgenomen huwelijk. Heeft u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD(externe link).)
 • Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).
 • Namen van de ouders van u en uw partner (namen voluit).
 • Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (u kunt deze uploaden aan het einde van het formulier).
 • Vastgelegde locatie en datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert (gemeentehuis en de Oudheidskamer)).
 • Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).
  • Let op! Komen uw getuigen uit het buitenland? Dan kunt u uw melding niet online doen. Stuur dan een e-mail naar: burgerlijkestand@ridderkerk.nl met het verzoek een meldingsformulier naar u te mailen.
 • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur.
 • Indien meldingsformulier B voor jullie start, hebben jullie ook de gegevens van jullie verblijfsrecht nodig en de gegevens van kind(eren) in familierechtelijke betrekking.

Informatie over jullie ouders en eventuele eerdere huwelijken zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) bij jullie gegevens geregistreerd. Dit kunnen jullie controleren op MijnOverheid.nl(externe link) Log in met jullie DigiD en bekijk deze informatie via ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Basisregistratie Personen’ en ‘Familie’.

DigiD linkDoe een melding huwelijk/partnerschap

Kunnen jullie de aangifte niet online doen of zijn er andere vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via (0180) 451 234.

Wat gebeurt er na het melden?

Nadat de melding van jullie huwelijk of partnerschapsregistratie in behandeling is genomen ontvangen jullie een bevestigingsbrief en factuur vanuit de gemeente. We bellen als jullie voorkeursdatum niet meer beschikbaar is.

Jullie (voorkeurs-) ambtenaar neemt 4 weken voor het huwelijk contact met jullie op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

Wat kost het?

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, locatie gemeentehuis: € 404,20
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur, aangewezen locatie: € 454,90
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 17.30 en 23.00 uur, aangewezen locatie: € 500,60
 • Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur, locatie gemeentehuis: € 807,30
 • Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur, aangewezen locatie: € 862,20
 • Zaterdag tussen 17.30 en 23.00 uur, aangewezen locatie: € 860,10
 • Voor huwelijken/partnerschappen op een locatie naar keuze gelden andere tarieven. 
 • De kosten van de locatie zelf. Kijk hier voor een overzicht van locaties die aangewezen zijn als trouwlocatie.
 • Wijzigen van trouwlocatie en/of tijd: € 43,50
 • Annulering: € 76,70
 • Gemeentegetuigen, per 2: € 38,30
 • Bespeling van het carillon voor of na huwelijksvoltrekking: € 106,70
 • Bespeling van het carillon voor én na huwelijksvoltrekking: € 159,60

Kosteloos trouwen of partnerschapsregistratie

Jullie kunnen ook gratis trouwen of jullie partnerschap laten registreren. Hierbij is de ceremonie eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.

Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Er is geen groot verschil tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Bij een geregistreerd partnerschap mogen jullie zelf kiezen of jullie elkaar het jawoord willen geven. Bij een huwelijk is dit verplicht.

Gaan we trouwen in beperkte gemeenschap van goederen?

Jullie trouwen nu ‘in beperkte gemeenschap van goederen’. Willen jullie dit anders regelen? Ga dan naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden of ga voor meer informatie over trouwen ‘in beperkte gemeenschap van goederen’ naar Rijksoverheid.nl(externe link).

Waar kan ik meer informatie vinden?