Maatregelen in verband met het coronavirus

Het aantal personen dat bij de huwelijksvoltrekking aanwezig mag zijn verschilt per locatie. Kijk voor meer informatie bij de 'Veelgestelde vragen huwelijken'.

Om te trouwen of jullie partnerschap te registreren, moeten jullie eerst jullie voorgenomen huwelijk melden (vroeger ‘ondertrouw’ genoemd). Jullie doen dit bij de gemeente waar jullie willen trouwen. Op deze pagina lezen jullie hoe jullie dit doen. Tussen de melding en het huwelijk moet minimaal 12 weken en mag maximaal 1 jaar zitten. Zorg dus dat jullie jullie huwelijk of partnerschap ruim op tijd melden.

Waarom melden?

We controleren bijvoorbeeld of jullie wel met elkaar mogen trouwen. Ook helpen we met wat officiële zaken, zoals de trouwakte, en maken we afspraken met jullie over de datum en locatie. Jullie geven door wie jullie getuigen zijn en jullie mogen zelf een trouwlocatie en een ambtenaar kiezen.

Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Er is geen groot verschil tussen trouwen en een geregistreerd partnerschap. Bij een geregistreerd partnerschap mogen jullie zelf kiezen of jullie elkaar het jawoord willen geven. Bij een huwelijk is dit verplicht.

Gaan we trouwen in beperkte gemeenschap van goederen?

Jullie trouwen nu ‘in beperkte gemeenschap van goederen’. Willen jullie dit anders regelen? Ga dan naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden of ga voor meer informatie over trouwen ‘in beperkte gemeenschap van goederen’ naar Rijksoverheid.nl.

Wat zijn de voorwaarden om een melding te kunnen doen?

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten getuigen aanwezig zijn. Dit zijn er minimaal 2 en maximaal 4. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wat controleert de gemeente? Jullie mogen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan als jullie:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders;
 • geen directe familie van elkaar zijn:
  • trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan mag niet met een vader, moeder, zoon, dochter, kleinkind, opa, oma, broer of zus. Ook niet met een halfbroer of halfzus. Het mag wel met een familielid zoals een oom, tante, neef of nicht.

Staat een van jullie onder curatele? Dan moet de curator of kantonrechter toestemming geven.

Gaan jullie trouwen in de kerk of moskee? Of houden jullie een andere religieuze ceremonie? Deze ceremonie mogen jullie pas houden, nadat jullie bij de gemeente zijn getrouwd. Hou daar rekening mee als jullie een trouwdatum kiezen. Trouwen bij de gemeente heet ‘burgerlijk huwelijk’.

Hoe kan ik ons voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap melden?

Hebben jullie plannen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Meld dit bij de gemeente waar jullie straks gaan trouwen of jullie partnerschap gaan registreren. Bekijk het stappenplan.

Neem eerst contact op met de trouwlocatie voor het plannen van de datum en het tijdstip voor het huwelijk of partnerschap.

Vul daarna het meldingsformulier (vroeger 'ondertrouw') in. In het meldingsformulier geven jullie je voorkeursdatum aan, de ambtenaar die jullie voorkeur heeft en de getuigen die aanwezig zijn.

Wanneer melden?

Dit kan vanaf 1 jaar voor de geplande datum. Stuur uiterlijk 14 weken voor de geplande voorkeursdatum een melding. In het meldingsformulier Voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap geeft u uw voorkeursdatum op. Na 5 weken ontvangt u van ons een bevestiging. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorkeursdatum. Als uw voorkeursdatum niet beschikbaar is, nemen wij telefonisch contact met u op.

Wat is er nodig?

 • DigiD inloggegevens van beiden. (U logt beiden in met ieder uw eigen DigiD en doet daarmee samen digitaal melding van uw voorgenomen huwelijk. Heeft u geen DigiD? Bekijk dan de eenvoudige uitleg over het aanvragen van een DigiD.)
 • Gegevens van eerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen (namen voluit, data en plaats van voltrekking en ontbinding).
 • Namen van de ouders van u en uw partner (namen voluit).
 • Gescande geldige legitimatiebewijzen van beide partners (u kunt deze uploaden aan het einde van het formulier).
 • Vastgelegde locatie en datum (vastgelegd en besproken als het om een andere locatie gaat dan waarvan de gemeente de agenda beheert (gemeentehuis en de Oudheidskamer)).
 • Gegevens van uw getuigen: BSN, (geslachts)namen voluit, adresgegevens, geboortedatum en geboorteplaats (minimaal 2, maximaal 4 getuigen).
 • Namen van 2 trouwambtenaren van uw voorkeur.

Informatie over jullie ouders en eventuele eerdere huwelijken zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) bij jullie gegevens geregistreerd. Dit kunnen jullie controleren op MijnOverheid.nl Log in met jullie DigiD en bekijk deze informatie via ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Basisregistratie Personen’ en ‘Familie’.

Er zijn 2 meldingsformulieren. Maak de juiste keuze.

Formulier A gebruiken jullie als:

 • beide partners de Nederlandse nationaliteit bezitten, of
 • burger zijn van een EU/EER-lid staat of Zwitserland, of
 • in het bezit zijn van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  Doe een melding (A) met DigiD

Formulier B gebruiken jullie als:

 • één van jullie of beiden géén gemeenschapsonderdaan is;
 • één van jullie of beiden niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd beschikt;
 • jullie permanent woonachtig zijn in het buitenland.
  Doe een melding (B) met DigiD

Wilt u ook uw achternaamgebruik wijzigen? Kijk dan op de pagina Gebruik achternaam veranderen.

Kunnen jullie de aangifte niet online doen? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact op. Bel hiervoor: (0180) 451 234.

Wat gebeurt er na het melden?

Nadat de melding van jullie huwelijk of partnerschapsregistratie in behandeling is genomen ontvangen jullie een bevestigingsbrief en factuur vanuit de gemeente. We bellen als jullie voorkeursdatum niet meer beschikbaar is.

Jullie (voorkeurs-) ambtenaar neemt 4 weken voor het huwelijk contact met jullie op. Bij een kosteloze ceremonie wordt er géén contact opgenomen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via (0180) 451 234.

Wat kost het?

Kosten inclusief trouwboekje of partnerschapsboekje

Periode Locatie Kosten
Maandag-vrijdag: 09.00-17.00 uur Gemeentehuis € 395,50
Maandag-vrijdag: 09.00-17.00 uur Aangewezen locatie € 445,10
Zaterdag: 09.00-17.00 uur Gemeentehuis € 789,90
Zaterdag: 09.00-17.00 uur Aangewezen locatie € 843,60

Het is niet mogelijk om een afspraak te maken voor een huwelijk/partnerschap op zondag en/of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen.

Eventueel bijkomende kosten:

 • de kosten van de locatie zelf. Raadpleeg het overzicht van locaties die aangewezen zijn als trouwlocatie.
 • wijzigen van locatie en/of tijd: € 42,60
 • annulering: € 75,00 (let op: volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de trouwambtenaar; bij annulering nà het gesprek met de trouwambtenaar is het gehele tarief verschuldigd)
 • bespeling van het carillon in het gemeentehuis voor óf aansluitend aan de plechtigheid: € 104,40
 • bespeling van het carillon in het gemeentehuis zowel voor als aansluitend aan de plechtigheid: € 156,20

Kosteloos trouwen of partnerschapsregistratie

Jullie kunnen ook gratis trouwen of jullie partnerschap laten registreren. Hierbij is de ceremonie eenvoudig en duurt ongeveer 10 minuten.

Waar kan ik meer informatie vinden?