Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over uw omgeving? Laat het ons dan weten.

Doe online een melding via één van de onderstaande formulieren.

Melding buitenruimte

Voor meldingen over bijvoorbeeld een losse stoeptegel, aanpassen openbaar groen, kapotte straatverlichting (binnen de bebouwde kom), afgewaaide takken of omgewaaide bomen, kapotte speeltoestellen, zwerfvuil of overvolle afvalbakken, dode dieren langs de weg of in het water.

Kijk eerst op de overzichtskaart of er al een melding is gedaan. Is er al melding van gemaakt, dan hoeft u geen melding te doen. Is er nog geen melding gemaakt, maak dan wel een melding aan.

Doe een melding buitenruimte

Melding over afval

Voor meldingen over ondergrondse container restafval, minicontainer gft/papier/restafval, cocon gft, niet opgehaald grofvuil/oud ijzer, glas-/textiel-/papiercontainer.
Doe een melding over afval

Melding overlast of vandalisme

Voor meldingen over burenoverlast, overtredingen coronamaatregelen, geluidshinder, handhaving op parkeren, hondenoverlast, horecaoverlast, ongedierte en plaagdieren, overlastgevende groepen jongeren, overlast houtrook, vandalisme en vuurwerkoverlast:

Doe een melding overlast en vandalisme

Verkeersonveilige situaties

Vindt u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig? Raadpleeg dan de pagina ‘Verkeersonveilige situatie melden’. Hier vindt u de veelgestelde vragen over verkeersregels, parkeren, oneigenlijk gebruik van wegen, maximumsnelheid, zichtbelemmering, verkeersborden en wegmarkeringen, elektrisch rijden en verkeersbesluiten.

Lukt het online melden u niet? Geef dan telefonisch uw melding door via (0180) 451 234.

Wat kan ik doen als er een gevaarlijke situatie is?

 • Is er een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld een gat in de weg of een omgevallen boom? Neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Ook buiten kantoortijden kunt u (0180) 451 234 bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar onze alarmcentrale.
 • Gaat uw melding over openbare orde en veiligheid en heeft uw melding spoed? Neem dan altijd contact op met de politie, telefoonnummer 112 of 0900 - 88 44.

Wat moet ik bij andere organisaties melden?

 • Kapotte straatverlichting of lichtmasten langs wegen buiten de bebouwde kom. Dit meldt u bij de beheerder Waterschap Hollandse Delta. Het gaat om:
  • Rotterdamseweg, lichtmastnummers 1 tot en met 300
  • Rijksstraatweg, lichtmastnummers 1 tot en met 41
  • Waalweg, lichtmastnummers 1 tot en met 28
  • Noldijk, lichtmastnummers 4 tot en met 17
  • Gebroken Meeldijk, lichtmastnummers 1 tot en met 3
  • Voorweg, lichtmastnummers 1 tot en met 16
  • Oudelande, lichtmastnummers 1 tot en met 13
  • Oost Molendijk, lichtmastnummers 1 tot en met 34
  • Pruimendijk, lichtmastnummers 24 tot en met 100.
 • Gevonden dieren: bel de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid via het telefoonnummer 0900 - 112 0000.
 • Bij overlast van particulieren neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 - 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De gemeente behandelt de melding binnen 3 werkdagen en probeert de storing zo snel mogelijk te verhelpen. In sommige gevallen duurt het langer omdat:

 • niet alle onderdelen voorradig zijn en moeten worden besteld
 • werkzaamheden soms uitbesteed moeten worden (bijvoorbeeld bij verlichting)
 • werkzaamheden soms worden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer zoals extreme kou, sneeuw of storm voor vertraging zorgt
 • bij grotere aanpassingen in de buitenruimte soms eerst onderzoek wordt gedaan.

Let op: Voor meldingen over verkeersonveilige situaties gelden andere afhandeltermijnen.