Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over de omgeving waar u woont of werkt? Laat het ons dan weten. U kunt altijd online een melding aan ons doorgeven. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen. Zoals:

 • losse stoeptegel of gat in de weg
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • zwerfvuil of overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • parkeer-, stank-, geluids- of vuurwerkoverlast
 • onveilige verkeerssituatie
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Niet melden bij ons

 • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
 • Bij overlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.  
 • Kapotte straatverlichting of lichtmasten langs wegen buiten de bebouwde kom. Dit meldt u bij de beheerder Waterschap Hollandse Delta. Het gaat om:
  • Rotterdamseweg, lichtmastnummers 1 tot en met 300
  • Rijksstraatweg, lichtmastnummers 1 tot en met 41
  • Waalweg, lichtmastnummers 1 tot en met 28
  • Noldijk, lichtmastnummers 4 tot en met 17
  • Gebroken Meeldijk, lichtmastnummers 1 tot en met 3
  • Voorweg, lichtmastnummers 1 tot en met 16
  • Oudelande, lichtmastnummers 1 tot en met 13
  • Oost Molendijk, lichtmastnummers 1 tot en met 34
  • Pruimendijk, lichtmastnummers 24 tot en met 100

Aanpak

Doe een melding via één van de onderstaande formulieren:

Voor meldingen over een losse stoeptegel, aanpassen openbaar groen, defecte lantaarnpaal e.d.:

Doe een melding buitenruimte

Voor meldingen over glas, gft, oud papier e.d.:

Doe een melding over afval

Voor meldingen over overlast van bv hangjongeren, lawaai, vuurwerk, houtrook, horecaoverlast e.d.:

Doe een melding overlast en vandalisme

Wilt u een bijlage toevoegen om uw melding duidelijker te maken? Dat is mogelijk tot maximaal 10 MB.

Klacht indienen

Als u ontevreden bent over ons, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen over de persoonlijke behandeling, het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie of als wij niet reageren op vragen.

Termijn

De gemeente behandelt de melding binnen 3 werkdagen en probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Waarom duurt het soms langer?

In sommige gevallen kunnen meldingen niet meteen worden afgehandeld:

 • niet alle onderdelen zijn voorradig en moeten worden besteld
 • soms moeten de werkzaamheden uitbesteed worden (bijvoorbeeld bij verlichting)
 • soms worden de nodige werkzaamheden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer zoals extreme kou, sneeuw of storm zorgen voor vertraging
 • bij grotere aanpassingen in de buitenruimte wordt soms eerst onderzoek gedaan