Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden over de omgeving waar u woont of werkt? Laat het ons dan weten. U kunt altijd online een melding aan ons doorgeven. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen. Zoals:

 • losse stoeptegel of gat in de weg
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • zwerfvuil of overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • buren-, parkeer-, stank-, geluids- of vuurwerkoverlast
 • onveilige verkeerssituatie
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Niet melden bij ons

 • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
 • Bij overlast van particulieren, bijvoorbeeld uw buren, neemt u contact op met de politie. U bereikt hen via telefoonnummer 0900 88 44. Heeft u de politie met spoed nodig? Bel dan het alarmnummer 112.
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.  
 • Kapotte straatverlichting of lichtmasten langs wegen buiten de bebouwde kom. Dit meldt u bij de beheerder Waterschap Hollandse Delta. Het gaat om:
  • Rotterdamseweg, lichtmastnummers 1 tot en met 300
  • Rijksstraatweg, lichtmastnummers 1 tot en met 41
  • Waalweg, lichtmastnummers 1 tot en met 28
  • Noldijk, lichtmastnummers 4 tot en met 17
  • Gebroken Meeldijk, lichtmastnummers 1 tot en met 3
  • Voorweg, lichtmastnummers 1 tot en met 16
  • Oudelande, lichtmastnummers 1 tot en met 13
  • Oost Molendijk, lichtmastnummers 1 tot en met 34
  • Pruimendijk, lichtmastnummers 24 tot en met 100

Hoe het werkt

Doe een melding via één van de onderstaande formulieren:

Voor meldingen over een losse stoeptegel, aanpassen openbaar groen, defecte lantaarnpaal e.d.:

Doe een melding buitenruimte

Voor meldingen over glas, gft, oud papier e.d.:

Doe een melding over afval

Voor meldingen over overlast van bv hangjongeren, lawaai, vuurwerk, houtrook, horecaoverlast e.d.:

Doe een melding overlast en vandalisme

Wilt u een bijlage toevoegen om uw melding duidelijker te maken? Dat is mogelijk tot maximaal 10 MB.

Voor meldingen van verkeersonveilige situaties:

Ga naar verkeersonveilige situatie melden

Hier vindt u ook de veelgestelde vragen over verkeersregels, parkeren, oneigenlijk gebruik van wegen, maximumsnelheid, zichtbelemmering, verkeersborden en wegmarkeringen, elektrisch rijden en verkeersbesluiten.

Klacht indienen

Als u ontevreden bent over ons, horen we dit graag. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen over de persoonlijke behandeling, het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie of als wij niet reageren op vragen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt de melding binnen 3 werkdagen en probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Waarom duurt het soms langer?

In sommige gevallen kunnen meldingen niet meteen worden afgehandeld:

 • niet alle onderdelen zijn voorradig en moeten worden besteld
 • soms moeten de werkzaamheden uitbesteed worden (bijvoorbeeld bij verlichting)
 • soms worden de nodige werkzaamheden meegenomen in een vaste (al geplande) onderhoudsronde
 • het weer zoals extreme kou, sneeuw of storm zorgen voor vertraging
 • bij grotere aanpassingen in de buitenruimte wordt soms eerst onderzoek gedaan